Debatt. Thereze Almström (MP) och Mie Svennberg (MP). Foto: Ines Sebalj/ Miljöpartiet

Miljöpartiet vill stärka alla våra barns rättigheter

  • Publicerad 13:00, 27 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vid årsskiftet trädde Barnrättslagen i kraft i Sverige. Vi ställer oss frågan: har barns rättigheter förbättras? Svaret är ja! Vi i MP har, tillsammans med Fi och V, drivit att alla stadens förvaltningar årligen ska granska det egna arbetet med Barnrättslagen och göra ett så kallat Barnbokslut. Till detta ska staden ta fram en övergripande barnrättsplan. Men vi behöver göra mer för att säkra barns trygghet och rätten till goda levnadsvillkor. 

Vi vill att Göteborg, likt bland andra Uppsala och Västerås, tillsätter en barnombudsperson. Till denne vill vi knyta ett råd med forskare, representanter från civilsamhället och framför allt olika barn- och ungdomsorganisationer såsom Ungdomsfullmäktige. Dit ska även barn och vuxna vända sig för att få stöd och råd i frågor som rör barn. 

Vi vill se ett Göteborg i framkant där barns röster hörs och inkluderas i samhällsbyggandets alla områden. Det är viktigt att inte bara lyssna utan verkligen höra.

Vi vet hur viktigt det är att barn möter bra vuxna, får snabb vård och aktivt får delta i beslutsprocesser som påverkar barnet. Ändå ser vi hur fritidsgårdar med viktiga vuxna stängs, skol- och förskolegårdar krymper och barns rörelsefrihet minskar när staden förtätas. Vi ser hur barn väntar i månader för att vård trots att behovet är akut, hur ojämlik möjligheten till att studera ostört på grund av trångboddhet och hur barn med olika behov kommer i kläm mellan olika instanser. 

Vi miljöpartister har en övertygelse om att den enda vägen framåt är att skapa ett samhälle där alla barn känner sig trygga, har hopp om framtiden och möjlighet att påverka sin situation. För att göra det måste vi vuxna lyssna och vara närvarande i alla de frågor där barn påverkas. Och det är överallt. 

Göteborgsnöje

Hon ska få filmfestivalen att flyga utan Draken

Nöje Volontären Mirja Wester blev vd För drygt ett år sedan summerade Göteborgs filmfestival ännu en framgångsrik festival. Nu, 2021, är Mirja Wester redo för en festival med helt nya riktlinjer på grund av pandemin.lördag 16/1 15:00

Upplev filmfestivalen från vardagsrummet

Nyheter Programsläpp. Nu presenteras Göteborgs filmfestivals program. En filmfest på distans med digitala sändningar från premiären 29 januari till avslutningen 8 februari. Men också med möten, intervjuer och musik.tisdag 12/1 15:42

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Låt allmänheten plantera träd som gåva

Debatt Miljöpartiet Träd är viktiga i många människors liv. Fler träd är också bra för biologisk mångfald och för klimatet.De ger oss skugga, tar hand om regnvatten och lagrar koldioxid. tisdag 5/1 9:57