Debatt. Thereze Almström (MP) och Mie Svennberg (MP). Foto: Ines Sebalj/ Miljöpartiet

Miljöpartiet vill stärka alla våra barns rättigheter

  • Publicerad 13:00, 27 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vid årsskiftet trädde Barnrättslagen i kraft i Sverige. Vi ställer oss frågan: har barns rättigheter förbättras? Svaret är ja! Vi i MP har, tillsammans med Fi och V, drivit att alla stadens förvaltningar årligen ska granska det egna arbetet med Barnrättslagen och göra ett så kallat Barnbokslut. Till detta ska staden ta fram en övergripande barnrättsplan. Men vi behöver göra mer för att säkra barns trygghet och rätten till goda levnadsvillkor. 

Vi vill att Göteborg, likt bland andra Uppsala och Västerås, tillsätter en barnombudsperson. Till denne vill vi knyta ett råd med forskare, representanter från civilsamhället och framför allt olika barn- och ungdomsorganisationer såsom Ungdomsfullmäktige. Dit ska även barn och vuxna vända sig för att få stöd och råd i frågor som rör barn. 

Vi vill se ett Göteborg i framkant där barns röster hörs och inkluderas i samhällsbyggandets alla områden. Det är viktigt att inte bara lyssna utan verkligen höra.

Vi vet hur viktigt det är att barn möter bra vuxna, får snabb vård och aktivt får delta i beslutsprocesser som påverkar barnet. Ändå ser vi hur fritidsgårdar med viktiga vuxna stängs, skol- och förskolegårdar krymper och barns rörelsefrihet minskar när staden förtätas. Vi ser hur barn väntar i månader för att vård trots att behovet är akut, hur ojämlik möjligheten till att studera ostört på grund av trångboddhet och hur barn med olika behov kommer i kläm mellan olika instanser. 

Vi miljöpartister har en övertygelse om att den enda vägen framåt är att skapa ett samhälle där alla barn känner sig trygga, har hopp om framtiden och möjlighet att påverka sin situation. För att göra det måste vi vuxna lyssna och vara närvarande i alla de frågor där barn påverkas. Och det är överallt. 

Göteborgsnöje

Riverfields inspireras av både Dylan och Göteborg

Nöje Riverfields vill värna om låtskrivandet. Med debut-ep:n "Slow fram coming" inspireras bandet av såväl Bob Dylan och Bruce Springsteen som av hemstaden Göteborg.söndag 11/4 16:00

Krönikor

Axelsson: Göteborg var kallare förr

Krönika Tradition. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Men vintern 2021 är långt ifrån någon rekordvinter, åtminstone än så länge. torsdag 11/3 16:10

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Attenius (S): Alla unga ska kunna ta sig runt i Göteborg

Debatt Socialdemokraterna Att spela fotboll på Heden, bada i Delsjön eller gå på Liseberg har gett många av oss göteborgare sommarminnen för livet. Den möjligheten bör utsträckas till alla skolelever, oavsett föräldrarnas inkomst. tisdag 6/4 13:00