"Mindre politik och mer kyrka"

  • Publicerad 13:28, 14 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svenska kyrkan med nästan 6 miljoner medlemmar har en särskild roll i samhället, att finnas nära och stötta i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder, att förvalta och tillgängliggöra en stor del av Sveriges historia och kulturarv men framförallt, att sprida det kristna budskapet och göra det levande i ord och handling.

Men vi ser att mycket kan bli bättre. Framför allt är det beklagligt med de ständigt återkommande politiska uttalandena som kyrkoledningen med ärkebiskop Jackelen gör.

Konsekvensen av detta agerande är ett urholkande av den egna trovärdigheten i samhället och att kyrkans ledning medverkar till en splittring bland sina medlemmar. På vilket sätt driver detta evangelium?

I en tid av polarisering i samhället är det viktigt att kyrkan står trygg i sin tro och sina värderingar. Svenska kyrkan ska vara en bred och samlande folkkyrka som överbryggar skillnader snarare än intar politiska positioner. Svenska kyrkan är en gemenskap för tro och liv inte för politiska åsikter.

Därför ska Svenska kyrkan fokusera på sina grundläggande uppgifter: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Under pandemiåret 2020 tog församlingarna detta uppdrag på fullaste allvar och fokuserade på tillgänglighet, ställde om till digitala gudstjänster och hittade nya vägar för den diakonala och sociala verksamheten. Sjukhuskyrkan och jourhavande präst har varit viktiga resurser för att vårt samhälle i denna kris. I Lundby församling har vi medverkat till att öppna en diakonicentral i Biskopsgården.

För Borgerligt alternativ är det församlingarna som är Svenska kyrkans närvaro i samhället. Det är här gudstjänstlivet äger rum, en stor del av kyrkans och Sveriges kulturarv förvaltas och hit som människor kommer i livets alla skeden för att få stöd och finna styrka.

Borgerligt alternativ vill fortsätta att satsa på barn och unga, körsång, kyrkomusik samt diakoni och samtalsverksamhet. Därför vill vi, som en del i att församlingarna återstartar sin verksamhet efter pandemin, betala ut 500 miljoner kronor av Svenska kyrkans nationella medel direkt till församlingarna.

Låt din röst i kyrkovalet bli en röst för mer kyrka och mindre politik.

Göteborgsnöje

Gessle samlar Roxette-gänget för nytt album

Nöje Höstturné med unpluggedspelningar Sommaren succé med unpluggedkonserter vid hotell Tylösand har gett mersmak för Per Gessle. I höst åker han på turné. I november kommer han med sitt band till Lorensbergsteatern. GöteborgDirekts Kai...söndag 12/9 16:00

Krönikor

Axelsson: Sill – från nödkost till högtidsmat

Krönika Tradition Den kanske mest ursvenska fisken vi har, sillen, har gjort en lång resa genom historien för att komma in i finrummet och bli en del av nästan alla våra högtider. torsdag 24/6 14:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

MP: "Satsa på förbättrad elevhälsa"

Debatt Debatt. Skola Under coronapandemin har många av våra barn och unga känt sig isolerade och ensamma. För de som redan innan pandemin hade det jobbigt... torsdag 16/9 15:00