Inte fira. Föreningen Zonta påpekar att pandemin är särskilt tung för utsatta barn och kvinnor. Foto: Mostphotos

"Moderaterna i Göteborg måste bryta tystnaden"

  • Publicerad 14:18, 10 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Merparten av den järnvägskapacitet vi har idag färdigställdes på 60-talet. Sedan dess har befolkningen och tågresandet ökat markant men spåren är desamma. Enbart sedan 90-talets början har tågresandet mer än fördubblats. En snabbt växande befolkning och ökad miljömedvetenhet talar för att ännu fler kommer välja tåget
i framtiden, om det finns kapacitet.

Med en sammanhängande modern järnväg kortas restiden med tåg mellan Göteborg och Stockholm med mer än en timme och med drygt två timmar mellan Stockholm och Malmö. Tåget kommer då att vara det snabbaste och miljövänligaste färdsättet mellan våra tre storstäder.

Denna typ av järnvägar finns redan eller planeras i de flesta av världens ledande ekonomier. I Sverige hade en liknande satsning inneburit ökning av den totala kapaciteten för person- och godstrafik på järnväg, öka punktligheten och öka tillgängligheten genom korta restider. Det gör Sverige mer konkurrenskraftigt, bygger ihop södra arbetsmarknadsregionen och innebär att fler kan leva och arbeta i Göteborg.

I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, står det att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman. Uppdraget om nya stambanor för höghastighetståg har slutredovisats den 28 februari 2021. En fortsatt diskussion pågår nu om detta och vilka kostnader och sträckningar som kommer att bli aktuella.

Trots denna satsning med hundratals miljarder som verkligen kommer Göteborg till gagn så är Moderaternas riksdagsledamöter från Göteborg märkligt frånvarande och tysta i debatten. Trots att Moderaterna både i kommunen och regionen inser och trycker på vikten av regeringens satsning för att bygga ihop storstäderna. Därför vill vi uppmana Moderaterna att även driva Göteborgs intressen i riksdagen – på nationell nivå.

Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot och ledamot i riksdagens trafikutskott och ansvarig för järnvägsfrågor Foto: Socialdemokraterna

Johan Büser (S), riksdagsledamot från Göteborg och ledamot i riksdagens trafikutskott Foto: Socialdemokraterna

Göteborgsnöje

Minifestival tröst för Way out Westfansen

Nöje Villa Belparc scen för Way out Weekend. För andra året i rad har Way out West tvingas ställa in festivalen. Men nu öppnar man för en minifestival vid Villa Belparc. Under namnet Way out Weekend kommer artister som Sarah Klang, Amason och...måndag 2/8 11:37

Krönikor

Axelsson: Sill – från nödkost till högtidsmat

Krönika Tradition Den kanske mest ursvenska fisken vi har, sillen, har gjort en lång resa genom historien för att komma in i finrummet och bli en del av nästan alla våra högtider. torsdag 24/6 14:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Ta ett större ansvar för bostadsproblemen i Göteborg

Debatt Bo i Göteborg Det råder fortsatt stor bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit tydliga… torsdag 24/6 13:12