Inte fira. Föreningen Zonta påpekar att pandemin är särskilt tung för utsatta barn och kvinnor. Foto: Mostphotos

"Moderaterna i Göteborg måste bryta tystnaden"

  • Publicerad 14:18, 10 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Merparten av den järnvägskapacitet vi har idag färdigställdes på 60-talet. Sedan dess har befolkningen och tågresandet ökat markant men spåren är desamma. Enbart sedan 90-talets början har tågresandet mer än fördubblats. En snabbt växande befolkning och ökad miljömedvetenhet talar för att ännu fler kommer välja tåget
i framtiden, om det finns kapacitet.

Med en sammanhängande modern järnväg kortas restiden med tåg mellan Göteborg och Stockholm med mer än en timme och med drygt två timmar mellan Stockholm och Malmö. Tåget kommer då att vara det snabbaste och miljövänligaste färdsättet mellan våra tre storstäder.

Denna typ av järnvägar finns redan eller planeras i de flesta av världens ledande ekonomier. I Sverige hade en liknande satsning inneburit ökning av den totala kapaciteten för person- och godstrafik på järnväg, öka punktligheten och öka tillgängligheten genom korta restider. Det gör Sverige mer konkurrenskraftigt, bygger ihop södra arbetsmarknadsregionen och innebär att fler kan leva och arbeta i Göteborg.

I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, står det att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman. Uppdraget om nya stambanor för höghastighetståg har slutredovisats den 28 februari 2021. En fortsatt diskussion pågår nu om detta och vilka kostnader och sträckningar som kommer att bli aktuella.

Trots denna satsning med hundratals miljarder som verkligen kommer Göteborg till gagn så är Moderaternas riksdagsledamöter från Göteborg märkligt frånvarande och tysta i debatten. Trots att Moderaterna både i kommunen och regionen inser och trycker på vikten av regeringens satsning för att bygga ihop storstäderna. Därför vill vi uppmana Moderaterna att även driva Göteborgs intressen i riksdagen – på nationell nivå.

Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot och ledamot i riksdagens trafikutskott och ansvarig för järnvägsfrågor Foto: Socialdemokraterna

Johan Büser (S), riksdagsledamot från Göteborg och ledamot i riksdagens trafikutskott Foto: Socialdemokraterna

Göteborgsnöje

Riverfields inspireras av både Dylan och Göteborg

Nöje Riverfields vill värna om låtskrivandet. Med debut-ep:n "Slow fram coming" inspireras bandet av såväl Bob Dylan och Bruce Springsteen som av hemstaden Göteborg.söndag 11/4 16:00

Krönikor

Axelsson: Göteborg var kallare förr

Krönika Tradition. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Men vintern 2021 är långt ifrån någon rekordvinter, åtminstone än så länge. torsdag 11/3 16:10

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Attenius (S): Alla unga ska kunna ta sig runt i Göteborg

Debatt Socialdemokraterna Att spela fotboll på Heden, bada i Delsjön eller gå på Liseberg har gett många av oss göteborgare sommarminnen för livet. Den möjligheten bör utsträckas till alla skolelever, oavsett föräldrarnas inkomst. tisdag 6/4 13:00