MP: "Satsa på förbättrad elevhälsa"

  • Publicerad 15:00, 16 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under coronapandemin har många av våra barn och unga känt sig isolerade och ensamma. För de som redan innan pandemin hade det jobbigt hemma har distanseringen förvärrat situationen. När eleverna nu återgår till skolbänken krävs krafttag för att stärka varje enskilt barns möjligheter till en hälsofrämjande skolgång. Det är dags att stärka elevhälsan i Göteborg. 

Behovet av en välfungerande elevhälsa har kanske aldrig varit större, men tyvärr är tillgången idag alldeles för låg på många skolor. Vi ser en elevhälsa som varierar mellan skolor och som ofta är otillräcklig. Det är oacceptabelt. 

Elevhälsan är avgörande för elevernas trygghet och studieresultat och ska vara likvärdig. Att omfördela resurser på ett sätt som leder till otillräcklig elevhälsa är inte gångbart. Att snåla in på elevhälsan för att spara pengar eller för att kunna plocka ut vinst får inte vara en orsak till att våra barn och unga får sämre förutsättningar inför vuxenlivet eller till att våra barn och unga mår dåligt. Att satsa på elevhälsan är att investera i vår framtid. 

Vi i Miljöpartiet menar att elevhälsan måste vara tydligt kopplad till och samordnad med forskningen och hälso- och sjukvården för att säkerställa att varje elev får bästa möjliga stöd och hjälp. Det gäller såväl inom den medicinska, som den psykologiska, specialpedagogiska och sociala kompetensen. Vi behöver bra verktyg för screening, för att kunna upptäcka utsatthet för våld, sexuella övergrepp eller hedersrelaterat förtryck. Vi behöver en bra samordning mellan olika grenar av elevhälsan, så att de elever där ett behov upptäcks verkligen får den hjälp de behöver. Då riskerar färre elever att hamna mellan stolarna och fler kan få den hjälp de behöver. För vår framtids och våra barns skull.

Krönikor

Därför dansar Knut ut julen

Krönika Tradition. Tjugondag Knut – 13 januari Enligt visan varar julen “än till påska”. Men så länge vill nog ingen ha kvar julpyntet. Historiskt har det i Sverige funnits två datum som sätter punkt för högtiden.torsdag 13/1 10:20

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21