MP: "Satsa på förbättrad elevhälsa"

  • Publicerad 15:00, 16 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under coronapandemin har många av våra barn och unga känt sig isolerade och ensamma. För de som redan innan pandemin hade det jobbigt hemma har distanseringen förvärrat situationen. När eleverna nu återgår till skolbänken krävs krafttag för att stärka varje enskilt barns möjligheter till en hälsofrämjande skolgång. Det är dags att stärka elevhälsan i Göteborg. 

Behovet av en välfungerande elevhälsa har kanske aldrig varit större, men tyvärr är tillgången idag alldeles för låg på många skolor. Vi ser en elevhälsa som varierar mellan skolor och som ofta är otillräcklig. Det är oacceptabelt. 

Elevhälsan är avgörande för elevernas trygghet och studieresultat och ska vara likvärdig. Att omfördela resurser på ett sätt som leder till otillräcklig elevhälsa är inte gångbart. Att snåla in på elevhälsan för att spara pengar eller för att kunna plocka ut vinst får inte vara en orsak till att våra barn och unga får sämre förutsättningar inför vuxenlivet eller till att våra barn och unga mår dåligt. Att satsa på elevhälsan är att investera i vår framtid. 

Vi i Miljöpartiet menar att elevhälsan måste vara tydligt kopplad till och samordnad med forskningen och hälso- och sjukvården för att säkerställa att varje elev får bästa möjliga stöd och hjälp. Det gäller såväl inom den medicinska, som den psykologiska, specialpedagogiska och sociala kompetensen. Vi behöver bra verktyg för screening, för att kunna upptäcka utsatthet för våld, sexuella övergrepp eller hedersrelaterat förtryck. Vi behöver en bra samordning mellan olika grenar av elevhälsan, så att de elever där ett behov upptäcks verkligen får den hjälp de behöver. Då riskerar färre elever att hamna mellan stolarna och fler kan få den hjälp de behöver. För vår framtids och våra barns skull.

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39