I höstas fick högerstyret, med hjälp av Sverigedemokraterna, igenom att kommunen ska verka för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Enligt beslutet ska bostadsrätter öka i ”områden där hyresrätten dominerar”.

Efter beslutet i kommunfullmäktige hamnade frågan hos kommunala AB Framtiden, moderbolaget som äger Göteborgs alla allmännyttiga hyresbolag.

I AB Framtidens styrelse sitter också politiker, men här är de rödgröna partierna i majoritet. De valde att tolka beslutet som att det är de stora så kallade stadsområden – och inte de mindre primärområden som avses.

Av de fyra stadsområdena som finns i Göteborg är det bara ett, Nordost, där hyresrätter dominerar.

Planerna på ombildning har inte stoppats utan flyttats. För att rädda områden som Haga, Majorna och Guldheden har de rödgröna politikerna sålt ut oss hyresgäster i Nordost, som nu blir ett ensamt prioriterat område för ombildningar.

Ombildningskonsulterna vänder sig redan till boenden i Gamlestaden och Kortedala. De lovar guld och gröna skogar för de som köper sin lägenhet.

Det de inte berättar är hur dyr en ombildning kan bli.

I fastigheter med eftersatt underhåll väntar omfattande och kostsamma ingrepp för en nybildad bostadsrättsförening.

Dessutom pekar det mesta på att luften håller på att gå ur den svenska bostadsbubblan, med stigande räntor och fallande priser runt hörnet.

Det finns också en risk för att bostadsrättsföreningar i utsatta områden hamnar i händerna på kriminella nätverk. Detta var vad som hände i Malmö, där ombildningar i Rosengård ledde till att en BRF kapades av kriminella. Efter år av misskötsel gick föreningen i konkurs. De boende förlorade sin hem - men är skuldsatta resten av livet.

Framför allt får ombildningar konsekvenser för samhället. När ett hus ombildas blir det färre lediga hyresrätter, vilket leder till ökad bostadsbrist och segregation.

För den som kan och vill köpa sin bostad finns det ingen brist. Men för oss andra är lägenheterna få och dyra och bostadsköerna långa.

Det behövs fler billiga hyresrätter i Göteborg - inte färre!

I höstens val är det tydligt – inget av de partier som idag sitter i kommunfullmäktige står upp för hyresgästerna i nordöstra Göteborg. Det borde alla hyresgäster i komma ihåg när valsedeln ska läggas på röstlådan i september.

Men vi behöver inte vänta till valet med att visa missnöje – ombildningarna går att stoppa. Under ombildningshysterin i Stockholm 2006-2014 stoppades nästan hälften av alla ombildningsförsök. Där man lyckades var det tack vare att hyresgästerna organiserade sig och höll ihop.

Det är vi hyresgäster som har sista ordet och vi ska göra allt för att stoppa politikernas planer på att ombilda i nordöstra Göteborg!