Att kunna vistas ute i Göteborg dygnet runt bör vara en rättighet.

Unga tjejer i Göteborg vittnar om hur de efter skymningstid måste organisera så att tjejgänget kommer hem på ett säkert sätt. Killar i samma stad kan själva resa dygnet runt utan att märkbart uppleva en otrygghet. Att detta har blivit vardag för vår unga generation är direkt kopplat till sittande regerings bristande jämställdhetspolitik och tafatta försök att bekämpa den eskalerande kriminaliteten.

BRÅ uppger att fyra av tio unga kvinnor väljer en annan väg eller ett annat färdsätt för att komma hem på grund av rädslan att bli utsatt för brott. Många kvinnor vittnar om att de under kvällstid undviker platser som Nordstan och Brunnsparken i Göteborg. En viktig del i jämställdheten bör vara att alla människor, oavsett om du är man eller kvinna, ska våga röra sig fritt ute oavsett tid på dygnet utan rädsla att bli utsatt för brott. Om man olyckligtvis skulle bli utsatt måste man kunna lita på att man får upprättelse genom en fungerande rättskedja där brottsliga handlingar villkorslöst måste få hårda konsekvenser.

Sverige har några av världens högsta skatter samtidigt som vår polistäthet är bland Europas lägsta, detta är en ekvation som inte går ihop. Vi behöver kunna säkra trygghet för våra medborgare. KDU står i frammarschen för hur vi ska komma tillbukt med otryggheten och presenterar en rad förslag. Dels behöver vi säkra en fungerande rättskedja, därför föreslår vi fler utredare, 10 000 fler poliser och mer resurser till rättsväsendet men även skärpta straff för våld- och sexualbrott. Vi behöver kunna ge brottsoffer upprättelse.

Vi förtjänar bättre. Sveriges kvinnor förtjänar att kunna röra sig fritt. Sverige förtjänar att vara ett tryggt land för alla.