"Skolans likvärdighet sjunker och skolsegregationen ökar"

Göteborgs-Posten rapporterar om att missnöjda föräldrar riktar massiv kritik mot skolvalet i Göteborg. Nyanlända prioriteras när antalet sökande elever överstiger antalet tillgängliga platser.

  • Publicerad 11:14, 16 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Skolans likvärdighet sjunker och skolsegregationen ökar.

Hanna Ahnfeldt Grubb, utbildningspolitisk talesperson, Ungsvenskarna. Foto: Pressbild

Rebecka Rapp, kontaktperson, Ungsvenskarna Göteborg. Foto: Pressbild

Prioriteringsordningen innebär att svenska elever placeras på skolor långt från sina hem, tidigare klasskamrater och syskon. Detta är fullständigt oacceptabelt. Vi kräver ett system som inte förfördelar elever på basis av var de är födda.

Skolans likvärdighet sjunker och skolsegregationen ökar. Friskolereformen och det fria skolvalet målas upp som de största problemen med dagens skolsystem. Att styrande politiker inte ser pågående diskriminering som ett större problem är anmärkningsvärt, men inte direkt oväntat. Det enda man är bra på är att skapa splittringar som inte på något sätt gynnar eleverna.

Alliansens och Socialdemokraternas strävan efter ett mångkulturellt samhälle har resulterat i ett segregerat samhälle. Denna linje har bland annat inneburit en boendesegregation, som nu ges i uttryck av en ökad skolsegregation. Istället för att komma till insikt om problemen som orsakats av inriktningen försöker man stävja den uppkomna skolsegregationen genom att kvotera in nyanlända i väl fungerande skolor, utan att överhuvudtaget bry sig om de barn som ställs åt sidan och tvingas ta konsekvenserna.

Familjer som inte längre får livspusslet att gå ihop kommer börja fundera på alternativa vägar. När de kommunala skolorna inte lever upp till måttet överväger man att flytta till en kranskommun eller ansöka om plats på en friskola. Detta är ett högst mänskligt beteende som chockerande nog gör styrande politiker väldigt upprörda. Friskolornas existens upprör något enormt, men problemet med dagens skolsystem är inte att friskolor existerar. Problemet med dagens skolsystem är behovet av en flyktväg från den bristfälliga kommunala skolan.

Bristerna i de kommunala skolorna måste åtgärdas med fokus på att skolan ska vara ett centrum för kunskapsförmedling. Detta åstadkommer man inte genom att använda skolan som ett verktyg för integration i ett samhälle som i övrigt är på gränsen till verkningslöst i att få nyanlända att anpassa sig till Sverige. Därutöver ska skolan vara likvärdig och rättvis.

Möjligheten att som förälder och elev önska skola ska vara lika för alla. Det ska inte förekomma någon som helst diskriminering och närboende ska inte ställas åt sidan för att nyanlända elever från andra stadsdelar får förtur. I Sverige ska det inte vara fel att vara svensk.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

"Håll inne med betalningen"

Konsument Vad gör man om fiberinstallationen försenas av en tvist? Eller om man köpt en ny hylla som man inte lyckas skruva ihop? Konsumentrådgivare, Cassandra Larsson har svaren. lördag 17/10 11:40

DEBATT

"Vem tycker att det är bra att fattiga dör tidigare?"

Debatt Den som lever sitt liv i rika Askim lever i genomsnitt 10 år längre än den som bor i Bergsjön. Den som är fattig, kortutbildad och arbetslös dör helt enkelt tidigare än den som är rik, högutbildad och har jobb. lördag 3/10 12:06

KRÖNIKOR

Tjulander: Sudda ut de osynliga åldersgränserna

Krönika Klyftan mellan ung och gammal är problematisk. Vi lever i ett samhälle där en hög ålder och långlivserfarenhet inte står högt i kurs jämfört med Instagram-följare och märkesväskor. fredag 23/10 14:16

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11