"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

  • Publicerad 13:21, 1 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. Snart möts 350 socialdemokratiska kongressombud i Göteborg för att besluta om partiets framtida politik. Vi från Göteborgsregionen kommer att driva på för en offensiv politik för ett starkare samhälle – där välfärden sätts först, rättskedjan stärks och klimatomställningen skyndas på.

• I Västra Götaland står 100 000 personer i vårdkö – och många av dem köade redan innan pandemin. Samtidigt styrs vår sjukvård, liksom de flesta andra svenskars sjukvård, av ett högerstyre som prioriterar dyra privatiseringar och vinstjakt framför att satsa på den egna vården för att beta av köerna. Vi vill motverka marknadsexperimenten i vården. Skattepengarna ska gå till fler sjuk- och undersköterskor – inte till dyra privatiseringar och vinstjakt. Och vård ska alltid ges efter behov, inte efter plånbok – ingen ska kunna betala sig före i kön.

• Vilken skolgång du får beror idag på vilken skola du hamnar. Inte minst på grund av marknadsskolesystemet som gör att många skolor skär i lärarkostnader för att kunna ta ut vinst, som gör att skolsegregationen drivs på genom att friskolor lockar elever som är billiga att undervisa för att öka utrymmet för vinstuttag, som gör att många skolor lockar elever och medföljande elevpeng med glädjebetyg osv. Vi vill förbjuda vinstuttag ur skolan. Skolan ska vara till för eleverna, inte för aktiebolagen. Inte en enda skattekrona avsedd för elever och lärare ska hamna i privata fickor.

• Äldreomsorgen plågas av stor personalomsättning, osäkra anställningar och för låg medicinsk kompetens. Många äldre träffar tiotals olika personer när osäkra timanställningar prioriteras över fasta heltidstjänster i kostnadseffektivitetens namn. Många timanställda väntar förgäves på en trygg heltidsanställning när snäva personalbudgetar ska hållas. Ibland beror detta på att resurserna är för små – men ibland beror det på att privata utförare vill skapa utrymme för att ta ut skattepengar i vinst. Resultaten såg vi inte minst under pandemin då bland annat hög personalomsättning och får låg medicinsk kompetens föranledde en hög smittspridning. Vi vill förbättra tillgången till läkare inom äldreomsorgen samt öka bemanningen och förbättra personalens villkor. För att öka tryggheten för de som har hemtjänst vill vi även införa en fast omsorgskontakt så att de alltid vet var de ska vända sig och så att samordningen av insatser förbättras.

Janette Olsson, vice ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet

Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

• Otryggheten har satt sitt grepp i landet i gängkriminalitetens spår. Skjutningar och sprängdåd ska inte tillåtas vara vardag. Vi vill öka resurserna till rättskedjan, däribland polisen. Kombinerat med en starkare välfärd ska vi se till att de som begår brott åker fast och straffas – men också att färre unga dras in i kriminalitet.

• Mäns våld mot kvinnor är en farsot som ska utrotas. Vi vill förbättra stödet till kvinnojourernas viktiga arbete, förbättra verktygen för att förhindra mäns våld mot kvinnor och öka straffen för våld i nära relation.

• Vår tids allra största utmaning är klimatet. Inget annat spelar i det långa loppet någon roll om vi inte klarar den utmaningen. Vi vill se stora investeringar i grön teknik, grön energi och grön infrastruktur. För att nå en grön omställning måste reglerna för svensk industri därtill vara tydliga, transparenta, långsiktiga och förutsägbara.

För att allt detta ska vara möjligt måste skatteintäkterna öka. Det är däremot inte en framkomlig väg att höja skatten för vanligt folk. Dagens skattesystem är inte rättvist – vanliga löntagare drar sitt strå till stacken medan de rika som lever på förmögenhet kommer billigt undan. Sverige är idag ett skatteparadis för kapitalägare. Vårt välfärdssamhälle ska bygga på principen att alla får hjälp efter behov och bidrar efter förmåga. Därför kommer vi att driva på för en förändring av skattesystemet där skatten på kapital höjs.

Något annat som måste finnas på plats är en politik för fler jobb och en starkare arbetsmarknad. Det bästa sättet att få mer resurser att bygga ett starkare och mer rättvist samhälle med är att säkerställa att alla som kan jobba och betalar skatt gör det. Därför kommer vi att driva på bland annat för bättre möjligheter till vidareutbildning för arbetslösa – i synnerhet till gröna framtidsbranscher.

Göteborgsregionen och Sverige behöver en starkare välfärd och ökad trygghet – och vi måste genom en offensiv klimatpolitik säkerställa att detta samhälle även står starkt den dagen kommande generationer tar över det. Detta ska vi prioritera när socialdemokrater från hela landet samlas i vår stad för att sätta riktningen framåt.

Göteborgsnöje

Musikalartisten som vill värna om miljön

Nöje Anders Wängdahl. Aktuell med singel. Han har precis avslutat sitt engagemang i Göteborgsoperans "Kärlek skonar ingen". Nu är musikalartisten Anders Wängdahl aktuell med sin egen musik. Singeln "The end" beskriver han som en apokalyptisk...fredag 27/5 17:30

Krönikor

Påsken en tradition för göteborgarna

Krönika Tradition. Älskar äggjakt. Göteborgarna älskar påsken och särskilt äggjakten. Andra traditioner som påskeldar är också högst levande i Göteborg med omnejd.lördag 16/4 6:30

Debatt

"Sänk priset på kollektivtrafik – för allas skull"

Debatt Debatt. För dyrt att välja kollektivt fram för bilen. Man får ofta höra att man ska åka buss eller tåg istället för bil, men varför ska man göra det när det nästan kostar lika mycket? Det frågar sig artikelförfattaren.söndag 22/5 11:20