Ta ett större ansvar för bostadsproblemen i Göteborg

  • Publicerad 13:12, 24 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det råder fortsatt stor bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit tydliga i smittspridningen av covid-19. Samtidigt stängs allt fler människor ute från bostadsmarknaden. I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” som har tagits fram på uppdrag av HSB och där ledande kommunpolitiker medverkar, framgår att staten behöver ta ett större ansvar för bostadsproblemen.

Mest utsatta på bostadsmarknaden i Västra Götaland är äldre seniorer, barnfamiljer, studenter och unga vuxna. Unga med normala inkomster har drabbats hårt av de senaste årens kraftiga kreditrestriktioner när de ska köpa en bostad. Många har inte råd att betala kontantinsatsen och har inte heller hunnit stå i bostadskö tillräckligt länge för att få en hyreslägenhet. Även seniorer har drabbats hårt av kreditrestriktionerna som gör att de inte kan flytta till ett lämpligare boende.

Det stöd från staten som kommunpolitikerna i Västra Götaland allra helst vill införa är: förenklade regelverk för nyproduktion, begränsa möjligheten till överklaganden, att det införs ett utvidgat investeringsstöd för byggande av hyresrätter och startlån för förstagångsköpare. Avseende just startlån har regeringen nyligen tillsatt en utredning, vilket HSB efterlyst länge och välkomnar.Sverige har inte haft en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden. Men kommunerna behöver också ta ett större ansvar och verkligen använda de verktyg som de har till förfogande, inte minst dialog med oss privata aktörer. I slutändan behöver alla inblandade aktörer samverka.

HSB. Lars Göran Andersson. Foto: Kristin Lidell

HSB. Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21