”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

  • Publicerad 14:39, 11 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Svenska kyrkan utgör en mycket viktig mötesplats eftersom den öppna folkkyrkan finns i hela Sverige.

Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer.

Det handlar ofta om mäns våld mot kvinnor, men även andra former av våld och förtryck inom hemmets väggar har med all sannolikhet ökat som sexuellt våld mot barn. Vi vet också att barnen i ett förhållande där våld utövas ofta blir vittne till händelseförloppet vilket kommer sätta sin prägel på deras liv under lång tid. Isoleringen gör att insynen utifrån minskar medan den inre kontrollmöjligheter ökar. Den som är utsatt blir då ännu mer utsatt. 

Svenska kyrkan utgör en mycket viktig mötesplats eftersom den öppna folkkyrkan finns i hela Sverige. Just därför måste kunskapen finnas i kyrkan om hur man möter en människa som är utsatt för våld i en nära relation. För oss alla handlar det om att visa civilkurage och det gäller också Svenska kyrkan i sin helhet. Se, fråga och agera blir ledorden och utifrån det krävs kunskap för att agera rätt.

Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högst beslutande organ, beslutade förra året att bifalla ett förslag skrivet av Öppen kyrka - en kyrka för alla, där kyrkostyrelsen i uppdrag fick att förbereda och ta fram en metodik för Svenska kyrkan att möta människor som är utsatta för våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor.

Eftersom Svenska kyrkan tar en aktiv del i det offentliga samtalet, är beslutet ett viktigt steg att tillsammans med civilsamhället i övrigt agera så att vi en dag når fram till ett samhälle där relationerna och hemmet befrias från våld och förtryck.

Våra hem och våra relationer ska vara fristäder och inte en arena för övergrepp. 

Öppen kyrka - en kyrka för alla är tacksam för den möjligheten som gjort att vi kan bidra till denna utveckling mot en nolltolerans. Naturligtvis måste fler åtgärder vidtas för att råda bot mot de skeva normer som gör våld och förtryck av en del som tänkbara inslag i relationer och hem, men varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt.

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21