NY MODELL. Nu har förskolenämnden beslutat. Foto: Mostphotos

Vi vill ge små förskolor bättre förutsättningar

​För att få mer jämlika skolor och förskolor har den rödgröna ledningen valt att ändra fördelningen av pengarna enligt en ny fördelningsmodell. När det stod klart att den nya modellen riskerar slå mot mindre förskolor och fristående föräldrakooperativ agerade vi snabbt för att skapa justa villkor för alla, skriver skolkommunalrådet Karin Pleijel (MP).

  • Publicerad 12:20, 28 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Läs också: Lättnader i förskolebudgeten – men inte för alla

FSO Fria förskolor och flera mindre föräldrakooperativ har med rätta uttryckt sin oro för hur den nya fördelningen av pengar skulle slå mot småskaliga verksamheter. Det är svårare att optimera bemanningen på en liten enhet än på större förskolor om flera vårdnadshavare samtidigt blir föräldralediga eller arbetslösa. Då skulle de nya reglerna ge lägre ersättning.

Risken var att det systemet skulle leda till ojämna inkomster över tid, vilket försvårar planeringen av verksamheten. En del befarade till och med nedläggning. De mindre enheterna behövs i ett sammanhang där varje barn ska få sina behov tillgodosedda. Risken för nedläggningar var något vi verkligen inte ville ha.

Nu har förskolenämnden beslutat att förskolor med färre än 20 barn ska få sin ersättning beräknad enligt den gamla modellen, som innebär att den beräknas på ett genomsnitt av kommunens samlade kostnad för ett barn i förskolan. Det var också delvis vad FSO Fria förskolor lagt fram som ett önskemål. Tio procent av ersättningen ska dock viktas socioekonomiskt, precis som för samtliga förskolor i staden.

Alliansens förslag var dock inte rimligt. De ville föreslå en annan fördelning som skulle starkt skulle gynna friskolorna på bekostnad av barnen som går i de kommunala förskolorna.

Vi vill skapa ett system som gör att våra skolor och förskolor får jämlika och goda förutsättningar över hela staden. Det ska inte spela någon roll var i staden barnet bor, alla ska ha en förskola med hög kvalitet.

Läs också: "Beslutet en katastrof för friskolorna"