Flera kvinnor har under de senaste veckorna mördats av män runt om i landet. Foto: Mostphotos (genrebild)

"Wahlgrens värld får mer reaktioner än mäns våld mot kvinnor"

  • Publicerad 13:43, 23 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på GöteborgDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Göteborgs stad är enligt lagen skyldiga att hjälpa människor som utsatts för våld.

Politiker. Socialnämnd Hisingens ordförande. Foto: Pressbild

En mamma i Flemingsberg knivhöggs framför ögonen på sina egna barn. En nybliven mamma utsattes för grovt våld och knivhöggs till döds i Älta, hennes barn befann sig i samma lägenhet. En 44-årig kvinna attackerades mitt på ljusa dagen av sitt ex i en gångtunnel vid resecentrum i Linköping. I lördags strax innan lunch misshandlades en 44-årig kvinna till döds på öppen gata i Alvesta.

Händelser i Wahlgrens värld får mer reaktioner än det utbredda våldet som kvinnor utsätts för av män. Våld mot kvinnor är ovärdigt för vårt samhälle och det är ett stort misslyckande att samhället inte kan skydda kvinnor från det.

I skuggan av virusets dödliga effekter har våldet i nära relationer ökat. Hemmet, en plats som ska vara trygg och en fristad, är för många kvinnor ett minfält där de hela tiden måste vara på sin vakt. Ett steg i fel riktning kan få förödande konsekvenser. Hemmet är den farligaste platsen för många kvinnor. Nästan var tredje vecka mördar en man en kvinna han har, eller tidigare haft, en nära relation med.

Göteborgs stad är enligt lagen skyldiga att hjälpa människor som utsatts för våld, men behöver inte erbjuda skyddat boende. Där kommunen brister har ideella kvinnojourer, ofta drivna av kvinnor, klivit fram och hjälpt de utsatta. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser av våld i nära relationer 2020 framgår det en rad brister i Göteborg.

Vi måste göra mer för att skydda de kvinnor och barn som lever under detta förtrycket. Detta är några förslag på åtgärder vi kommer arbeta för i Alliansens kommande budget för staden:

✔︎ Ge kvinnojourerna stabilt och långsiktigt ekonomisktstöd.
✔︎ Skapa en helhetsyn och samordning från staden med vården, ungdomsmottagningen och polisen.
✔︎ Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten när det gäller kvinnofridsbrott och barnfridsbrott.
✔︎ Säkra skolgång för barn i skyddat boende.
✔︎ Samarbete mellan kommunala och privata bostadsbolag för att ordna varaktigt boende åt vuxna och barn som vistas i skyddat boende.
✔︎ Insatser för att nå våldsutövare och förebygga återfall i våldsbrott.

När samhället är i kris så ökar utsattheten för grupper som redan har det svårt. Ett vanligt missförstånd är att det bara är offret och gärningsmannen som berörs av våldet, men så är inte fallet. Liksom barn som blir slagna kan även barn som bevittnar våld mellan närstående fara mycket illa. Tyvärr förblir de ofta osynliga. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö.

På tre veckor har fem kvinnor mördats. På öppen gata och i det som skulle vara tryggheten i deras hem. Vi måste göra mer både som medmänniskor och i politiken. Vi, Göteborgs politiker, måste göra allt vi kan för att de som utsätts för våld, kränkningar eller förtryck, får den hjälp de behöver. Som medmänniskor måste vi säg ifrån när vi hör någon eller se något som går över gränsen samt prata med killar och män i vår närhet. Det handlar om att skapa frihet på riktigt.

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00