NÖJDA. Ny undersökning visar att övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får. Foto: Mostphotos (genrebild)

Utsedd: Bästa vårdcentralen finns i Göteborg

Närhälsan på Styrsö toppar och Lövgärdets vårdcentral är bland de tio bästa i hela Västra Götaland. Det visar en ny nationell patientenkät.

  • Publicerad 09:27, 26 feb 2020

Det är glädjande är att alla värden blivit bättre.

Det finns över 200 vårdcentraler i Västra Götaland varav drygt hälften drivs i regionens, Närhälsans regi, övriga är privatägda.

Två av Närhälsans vårdcentraler i Göteborgs kommun kvalar in bland de tio bästa, visar en nationell patientundersökning som innehåller närmare 16 000 svar från primärvårdspatienter i Västra Götaland:

Styrsö som toppar hela listan och Lövgärdets vårdcentral som hamnar på en åttonde plats.

Samtidigt visar undersökning att en övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får.

– Det är glädjande är att alla värden blivit bättre och vi är tacksamma för att fler patienter valt att besvara enkäten än tidigare år. Det här ger vårdcentralerna ett bra underlag i sitt utvecklingsarbete, säger Marie Gustafsson som är primärvårdschef, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen till VGRFokus.

Undersökningen visar bland annat att 85 procent av de som svarat på enkäten upplever att de mötts av medkänsla och omsorg i kontakt med vården. Dessutom säger 90 procent att de blivit bemött med respekt och värdighet oavsett bakgrund, såsom kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning med mera.

I enkäten framkommer även övergripande förbättringsområden för Närhälsan.

– Det område där VGR har de största förbättringspotentialerna utifrån enkätsvaret är kontinuitet och koordinering.  Exempelvis hur vården samordnas kring patienten. Detta är något som vårdcentralerna arbetar med att stärka, säger Marie Gustafsson.

Topp tio vårdcentraler:

Närhälsan Styrsö vårdcentral – 95,5 poäng

Tranehälsan – 93,1

Wästerläkarna – 93

Närhälsan Horred vårdcentral – 91,5

Brämhults Vårdcentral – 91,4

Närhälsan Bäckefors vårdcentral – 90,9

Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand – 90,8

Närhälsan Lövgärdet vårdcentral – 90,6

Rävlanda Vårdcentral – 90,2

Närhälsan Tranemo vårdcentral – 90

Den nationella patientenkäten översätter patienternas svar till en särskild poängskala där 100 är maxpoäng. Och när det gäller helhetsintrycket, patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet så får Västra Götaland som helhet 80 poäng, högsta siffran sen mätningarna började i sin nuvarande form 2015.

Källa: VGRFokus

Vårdval Vårdcentral...

... innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna såväl Närhälsans som privatdrivna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet. 

Invånare kan även välja vårdcentral i ett annat landsting.

Källa: Västra Götalandsregionen

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Bryt ihop men se till att gå vidare"

Retorikcoachen om coronapandemin. Alla påverkas vi av den rådande corona-situationen men vissa slår den hårdare mot. Jenny Ralphsson Jernberg vet hur man tar sig genom tuffa motgångar.tisdag 24/3 16:53

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57