Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

  • Publicerad 15:30, 2 jan 2021

Cassandra Larson jobbar som konsumentrådgivare på Konsument Göteborg. Det är en tjänst som tillhandahålls av Göteborgs Stad för att ge dig som kommuninvånare gratis konsumentrådgivning till oberoende och nyttig information.

Lämna inte ut ditt bankkort till en okänd person eller företag

Fråga: Under Black Friday beställde jag kläder från en utländsk hemsida. Jag valde att betala med kort men nu vill de att jag ska ta kort på mitt ID och kontokort för att verifiera mig. Jag är tveksam till detta!

Svar: Ditt bankkort och ID-handlingar är värdehandlingar som du inte bör lämna ut till en okänd person eller företag!

Om dina värdehandlingar kommer på villovägar kan de utnyttjas för att göra nya köp. Eftersom du då har lämnat ut värdehandlingarna självmant är risken stor att du själv får bekosta sådana köp.

Andra företag kräver också verifiering innan en kortbetalning kan genomföras. Däremot brukar seriösa företag använda särskilda säkerhetsprogram för detta och inte kräva att kunder ska sända över sådan känslig information via e-post.

Min samlade bedömning är att du inte bör sända foton på dina värdehandlingar via e-post.

Anmäl fel på en vara så snart du kan när du upptäcker det

Fråga: Jag har köpt två par glasögon till mig hos en optiker slutet av januari. I slutet av april skickade jag mitt barnbarn att betala glasögonen och hämta dem. Jag var alltså inte med och glasögonen blev inte justerade. Jag la in dem i ett skåp och tänkte att när pandemin har blivit mindre så åker jag till optikern och justerar dem.

Tiden gick och för en månad sedan provade jag glasögonen och de var inte alls bra. Idag ringde jag optikern men de sa bara att jag hört av mig för sent. De ville inte hjälpa mig alls. Jag har betalat över 6 000 kr för glasögonen och jag hade naturligtvis inte gjort på detta sätt om inte restriktionerna mot covid-19 funnits.

Jag är väldigt besviken på optikern. Får man verkligen göra så här mot en kund?

Svar: När du som privatperson köper en vara av ett företag gäller konsumentköplagen. Enligt lagen måste du underrätta säljaren om felet inom rimlig tid annars riskerar du att förlora dina rättigheter.

Ett klagomål som har kommit till säljaren till handa inom två månader från att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet anses alltid ha kommit in i rimlig tid. Om du har klagat senare än två månader från när du borde ha upptäckt felet behöver du ha ursäktliga skäl för varför ditt klagomål har dröjt.

Trots att du inte har haft möjlighet att ta dig till butiken borde du ha meddelat säljaren via telefon eller e-post om att du har upptäckt brister i glasögonen men att du inte har möjlighet att ta dig till butiken just nu.

När du tar in hantverkare ingår du ett avtal – som ska hållas

Fråga: Jag svarade på en annons i en tidning om ett byggjobb. I annonsen står det att firman har F-skattsedel och därför anlitade jag denna firma. Vi skrev ett avtal med timpenning och där står också att firman har F-skattsedel. Arbetet blev försenat och var inte helt korrekt gjort.

Material köptes men mer än vad som behövdes. Räkning kom men den var inte korrekt skriven. F-Skatt står, moms tillkom, rotavdrag gjordes på både arbete och material.

Min fråga är hur gör jag nu? Tänk om han inte har F-skattsedel och blir jag då arbetsgivare? Jag är en ärlig person som känner mig lurad av denna firma som skickar en uppblåst faktura.

Svar: Jag kommer endast att kunna besvara på din fråga ur ett avtalsrättsligt perspektiv. För att få information om de skatterättsliga konsekvenserna råder jag dig att kontakta Skatteverket.

När du beställer en tjänst ingår du ett avtal. Inom avtalsrätten finns en stark princip som lyder, avtal ska hållas. Det innebär att både du och företaget är förpliktade att uppfylla era skyldigheter enligt avtalet. Det innebär att hantverkaren ska utföra ett fackmässigt arbete och du ska betala för detta.

När du som privatperson köper en tjänst av ett företag gäller konsumenttjänstlagen. Lagen innehåller regler om vilket pris du ska betala. I första hand ska du betala det pris som du och företaget har avtalat om. Om du har fått en ungefärlig prisuppgift får detta pris inte överskridas med mer än 15 procent. I sista hand, om du och företaget inte har kommit överens om ett pris ska du betala det som är skäligt.

När en näringsidkare säljer tjänster till konsumenter ska moms ingå i de prisuppgifter som lämnas till konsumenten. Har du fått ett timpris ska 450 kr/h inklusive avdrag då ska moms ingå i detta pris.

Om du och företaget har avtalat om att 25 procent rabatt ska ingå i priset är det ett löfte som företaget är skyldigt att hålla. Oavsett om han kan begära avdrag från Skatteverket eller inte.

Konsumentrådgivare. Cassandra Larsson. Foto: Markus Andersson

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00