Foto: Mostphotos

Så gör du om du swishat fel

Gäller ångerrätt på nätauktion och hur gör jag om jag skickat pengar till fel person? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut.

  • Publicerad 16:37, 3 sep 2020

Cassandra Larson jobbar som konsumentrådgivare på Konsument Göteborg. Det är en tjänst som tillhandahålls av Göteborgs Stad för att ge dig som kommuninvånare gratis konsumentrådgivning till oberoende och nyttig information.

...gå vidare till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande.

Har jag ångerrätt när jag handlat på en nätauktion?

Fråga. Jag har köpt en bil på en bilauktion på nätet och undrar om jag har ångerrätt för köpet. Säljaren säger att jag tyvärr inte har någon ångerrätt, men samtidigt har jag inte fått någon information om detta eller någon tydlig motivering till varför det förhåller sig på detta sätt. Vad gäller och vad säger lagen om detta?

Svar. Om man har köpt en vara eller tjänst av ett företag, och avtalet har ingåtts på distans, exempelvis en nätauktion som i ditt fall, är utgångspunkten att man har en ångerrätt om 14 dagar räknat från när varan har levererats, eller om det rör sig om en tjänst från tidpunkten avtalet ingicks. När det gäller ditt bilköp, så skulle alltså ångerfristen räknas från den tidpunkt bilen har levererats till dig.

Dock finns det vissa undantag beträffande nätauktioner, och auktioner där det även finns möjlighet att närvara fysiskt på plats är undantagna ångerrätten. Annars skulle olika regler gälla beroende på om man närvarade fysiskt eller digitalt.

Så den springande punkten i frågan blir huruvida det faktiskt fanns möjlighet att närvara fysiskt, vilket i så fall skulle innebära att köpet undantas från bestämmelserna om ångerrätten.

Jag vill häva ett avtal om fiber – leveransen är försenad

Fråga. Jag och några grannar i samma samfällighetsförening har ingått ett avtal med en leverantör om fiberanslutning. Nu är det så att leveransen är försenad vad gäller anslutningen, men leverantören vill inte gå med på en hävning (trots att avtalstiden om två år löpte ut redan i våras), såvida vi inte betalar 75 procent av arbetet.

Har vi rätt att häva avtalet och samtidigt slippa betala den väl tilltagna avgiften för ingenting?

Svar. Om leveransen är försenad och detta inte beror på dig, kan du ha rätt att häva avtalet. Dock bör du först noga läsa igenom avtalet, för att försäkra dig om att det inte finns några bestämmelser i detta som gör att tiden kan förlängas, när orsaken till förseningen ligger utanför leverantörens kontroll.

Det är leverantören som måste visa på att det föreligger sådana omständigheter i det här fallet. Vidare måste förseningen vara av väsentlig betydelse för dig, för att du ska ha rätt att häva avtalet.

Bedömningen utgår från din uppfattning, därför bör du förklara varför förseningen är av stor betydelse för dig. Sammanfattningsvis, bör du som konsument ha rätt att häva hela avtalet, om arbetet inte har påbörjats eller om endast en obetydlig del av arbetet har utförts, samtidigt som leveranstiden har löpt ut. Om hävningen sedermera går igenom, kan leverantören dock ha rätt att få tillbaka det material som tillhandahållits, alternativt att du i den mån det är skäligt, får ersätta dem för materialets marknadsvärde.

Kan du och leverantören inte komma överens, kan tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden.

Eller så kan du bestrida eventuella krav från dem, vilket i så fall innebär att leverantören får ta tvisten vidare, något de i regel endast gör på goda grunder, med risk för att det annars kostar dem både tid och pengar i onödan.

Du ska dock alltid kalkylera med risken att du kan förlora tvisten, så att det inte sen kommer som en obehaglig överraskning. Utan att känna till de exakta omständigheterna i det enskilda fallet, låter 75 procent som ett högt pris för en icke levererad tjänst, särskilt om inte arbetet har påbörjats eller om endast en obetydlig del av tjänsten är påbörjad.

Skickade pengar till fel person, vad gör jag?

Fråga. Jag har av misstag betalt in pengar till fel konto, och således uppmanat kontoinnehavaren att göra en återbetalning. Har dock inte fått någon respons och personen har i princip gjort sig oanträffbar. Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka mina pengar?

Svar. Huvudregeln vid den här typen av situationer är att betalningen ska gå åter. Sen finns det vissa undantag från detta, om mottagaren exempelvis är i god tro, inrättat sig efter betalningen (förbrukat dem), partförhållandet (strängare krav på företag) och om du har förhållit dig passiv.

Såvida din fordran inte har preskriberats (10 år mellan privatpersoner), bör du efter att ha kontaktat mottagaren och krävt en återbetalning, gå vidare till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogden kommer sen att kontakta personen ifråga, som får ta ställning till kravet.

Bestrids sedermera kravet, har du möjlighet att driva vidare kravet i domstol. Du kan läsa mer om vad som gäller vid betalningsföreläggande på Kronofogdens webbplats.

Konsumentrådgivare. Cassandra Larsson. Foto: Markus Andersson

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Så gör du om du swishat fel

Konsument Gäller ångerrätt på nätauktion och hur gör jag om jag skickat pengar till fel person? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. torsdag 3/9 16:37

DEBATT

"Rädda verksamheterna i Kommersen"

Debatt: Miljöpartiet Nu hotas Cykelköket och Solidariskt Kylskåp i Kommersen vid Masthuggskajen. De måste räddas skriver en rad miljöpartistiska politiker. tisdag 22/9 11:56

KRÖNIKOR

Tjulander: Gör som gymnasieskolan – håll till höger

Krönika. Göteborg Direkt har kartlagt hur gymnasieskolorna hanterar pandemin under skolstarten. Något som vi borde ta efter i samhället i stort menar artikelförfattaren. måndag 14/9 16:45

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11