Räddade. Astri och Evert Taubes konstnärskap ska räddas av nystiftade Stitftelse Taubes Värld, som Håkan Hellström, Sven-Bertil Taube, Benny Andersson och Björn Ulveaus ligger bakom. Foto: Pressbild och Michael Erhardsson

Håkan och Abba räddar Taube

Håkan Hellström räddar med Sven-Bertil Taube, Björn Ulveaus och Benny Andersson Evert och Astri Taubes konstnärskap. Tillsammans har de bildat Stiftelsen Taubes Värld.

  • Publicerad 10:44, 27 jan 2020

År 2008 invigdes Evert Taubes Värld på Liseberg – en utställning som gav en inblick i den svenske visartisten, konstnären och författarens rika liv och leverne. Men på grund av vikande publiksiffror bestämdes det att utställningen skulle packas ned till 2016 års säsong.

När Evert Taubes Värld fick maka på sig på Liseberg var det Håkan Hellström som tog över. Men inte heller utställningen om den populäre Göteborgssonen lockade någon större publik. Efter några säsonger stängde även den.

Bevarar och utvecklar

Länge har det förts diskussioner om Evert Taubes Värld – om var den ska hamna och hur den ska ställas ut.

Nu har Håkan Hellström tillsammans med Sven-Bertil Taube, Björn Ulveaus och Benny Andersson bildat Stiftelsen Taubes Värld för att rädda Everts och hans hustru Astris konstnärskap till eftervärlden.

Den nybildade stiftelsen ska bevara, utveckla, öka kunskapen om och främja minnet av Evert och Astri Bergman Taube. Detta ska – enligt ett pressmeddelande – "ske huvudsakligen genom kulturgärningar, bidrag för utbildning och undervisning, främjande av vetenskaplig forskning om makarna Taube eller på annat likvärdigt sätt.".

– Taube har alltid betytt mycket för Håkan Hellström, inte minst när han var ung; Taube stod för drömmen, att det var möjligt att ta sig ut i världen, ja, egentligen att allt var möjligt, säger Håkan Hellström i ett pressmeddelande. 

Taubes kvarlåtenskap hotat

Anledningen till att stiftelsen startar är att Initiativtagarna noterat tecken Taubes konstnärliga kvarlåtenskap är hotad. Dels är Evert Taubes Värld på Liseberg nedlagd. Dels är Taubedagen på Skansen borta, precis som Taubespelen på Orust.

"Kulturarvet är definitivt hotat", skriver de i ett pressmeddelande och fortsätter: "Samtidigt finns många exempel på att Taube ligger rätt i tiden. Många aktörer har visat intresse för att både bevara och utveckla det kulturarv där Taube är i absolut fokus. Det tidlösa i både Everts och Astris konstnärskap, intresset för andra kulturer – och att förbinda dem med varandra – samt det starka miljöengagemanget, är slutligen inslag som ligger rätt både nu och i en framtid."
 

Stiftelsen Taubes Värld

Är: En stiftelse grundad av Håkan Hellström, Sven-Bertil Taube, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Den nybildade stiftelsen ska bevara, utveckla, öka kunskapen om och främja minnet av Evert och Astri Bergman Taube. Detta ska ske huvudsakligen genom kulturgärningar, bidrag för utbildning och undervisning, främjande av vetenskaplig forskning om makarna Taube eller på annat likvärdigt sätt.

Vi är GBG

    Vi är GBG