Ifrågasatt. I en utredning föreslås Stora Teaterns verksamhet att få fortsätta. Foto: Simon Dybeck.

Nu ska Stora Teaterns framtid avgöras

"Göteborgs Stad har all anledning att vara stolt över att kunna uppvisa Stora Teatern som en kommunalt driven verksamhet." Det skriver utredaren Eric Sjöström i sin utredning om Stora Teatern. 21 oktober går ärendet vidare till Kulturnämnden för beslut.

  • Publicerad 11:47, 8 okt 2019

I våras tillsatte Kulturförvaltningen i Göteborgs stad en oberoende utredning för att utvärdera Stora Teaterns gästspelsverksamghet. Allt på uppdrag från Kulturnämnden. Anledningen var att se om gästspelsverksamheten bedrivits i enlighet med de riktlinjer som Kulturnämnden slagit fast i september 2013. Man ville dessutom se vilken roll verksamheten utgör för scenkonsten i Göteborg och regionen.

Den oberoende utredning har gjorts av Eric Sjöström, som skriver:

" Jag uppfattar Stora Teatern som en unik verksamhet och en unik plats, inte bara sett till Göteborg och regionen. Utbudets bredd, kvalitet och omfång gör att man är på väg mot visionen att vara ¨Nordens ledande gästspelsscen¨. Göteborgs Stad har all anledning att vara stolt över att kunna uppvisa Stora Teatern som en kommunalt driven verksamhet ."

21 oktober går ärendet vidare till Kulturnämnden för beslut, där det också i en fördjupad utredning föreslås att Stora Teatern bör organiseras i bolagsform.

– Vi delar bilden av att det kan finnas bättre förutsättningar för gästspelsverksamheten om den drivs i annan form. I förvaltningens utlåtande till kulturnämnden kommer vi därför att föreslå att en fördjupad utredning görs som undersöker bolagsspåret. Utredningen behöver även belysa vad en förändrad organisation skulle innebära för de verksamheter som idag är nära knutna till gästspelsenen, till exempel Dans- & teaterfestivalen, säger Joakim Albrektson, kulturstrategisk chef, ansvarig för att samordna kulturförvaltningens utlåtande i frågan, i ett pressmeddelande.

Martin Hansson, teaterchef vid Stora Teatern säger i samma pressmeddelande:

– Jag är väldigt glad över att utredningen tydligt visar att vi drivit verksamheten i enlighet med vårt uppdrag. Jag hoppas förstås att Kulturnämnden fattar ett positivt beslut om att verksamheten ska fortsätta och att frågan om framtida organisationsform skyndsamt utreds så att vi inte behöver sväva i ovisshet för länge .

Stora Teatern

Är: Gästspelsscen i Göteborg, som sedan 2012 bedrvis i Kulturförvaltningens regi. Gästspelsverksamhet har en komplex ekonomi och olika affärsavtal med en mängd parter, som i flera avseenden skiljer sig från den övriga verksamheten i Kulturförvaltningen. För att gästspelsverksamheten vid Stora Teatern ska kunna fortsätta att utvecklas, föreslår en nyligen publicerad utredningen att den förblir en offentligt finansierad kulturverksamhet även i framtiden men med förändrad huvudman inom Göteborg Stad. I Stora Teaterns finns också en konsertverksamhet.

Vi är GBG

    Vi är GBG