100 barn på ny förskola med två p-platser

En förskola med fem avdelningar och 100 barn är på gång i Önnered. Men bara två p-platser för hämtning och lämning är planerade. Ett recept för trafikkaos, anser grannarna som har överklagat byggplanerna.

  • Publicerad 06:30, 3 feb 2018

Vi tror inte att många cyklar hit och lämnar barnen. Tar cykeln hem igen och sen tar bilen till arbetet.

Det planeras för en ny förskola i ett villaområde i Önnered i Västra Göteborg. Fem avdelningar med cirka hundra barn i en byggnad med två våningsplan och källare är tanken. Men flera boende i området har överklagat bygget till Mark- och miljödomstolen.

– Vi är inte emot att det byggs en förskola. Däremot medför storleken problem. Det största problemet är trafiken, infrastrukturen, säger Richard Ivansson, från bostadsrättsföreningen Ersåsberget som har överklagat planerna.

I detaljplanen för den nya förskolan är endast två till tre parkeringsplatser inritade med anslutning till entrén för hämtning och lämning. Ett så litet antal platser kommer att skapa trafikkaos menar de boende i föreningen. De bor på en återvändsgata och befarar att gatan blir en naturlig vändplats för föräldrar som inte kan hitta parkering.

– Om det är 100 barn är det kanske 80 föräldrar med bil som hämtar och lämnar varje morgon och kväll. Frågan är vart tar de vägen? Samtliga bilar måste passera en cykel- och gångbana innan de kommer in på vår återvändsgata där man måste vända och köra tillbaka, säger Richard Ivansson.

Inom kommunen finns det krav på hur parkeringsplatser ska anordnas och hur många det ska finnas.

– Vi har en väldigt liten yta och enligt plan- och bygglagen ska lek- och friytor gå före parkeringsytor, säger Sirpa Ruuskanen Johansson, konsultsamordnare, Stadsbyggnadskontoret.

Cykelavstånd

I planeringen ska man även ta hänsyn till var en förskola ligger.

– Trafikkontoret har varit med i projektgruppen för detaljplanen och gjort ett trafikförslag. Den här förskolan kommer ligga mitt i ett bostadsområde, dit man kan gå och cykla på ett bra sätt, säger Sirpa Ruuskanen.

De överklagande grannarna är tveksamma till stadens ambitioner. Önnered är ett av de mest biltätaste områden i Göteborg.

– Vi tror inte att många cyklar hit och lämnar barnen. Tar cykeln hem igen och sen tar bilen till arbetet, säger Richard Ivansson.

Alternativa lösningar

Bostadsrättsföreningen har inte bara överklagat utan även kommit med alternativa lösningar på problemet. Både vad det gäller andra områden för fler parkeringsmöjligheter och förslag på en mindre förskola.

– Med vårt förslag blir det ett bättre flöde och bilarna behöver inte korsa cykel- och gångbanan, vilket vi upplever som en trafikrisk med kommunens förslag, säger Richard Ivansson.

Andra boende i området har också överklagat bygget. De har bland annat även synpunkter på för liten lekyta.

Har ni tittat på de boendes förslag till lösningar?

Vi har självklart tittat på de förlagen men tillsammans med Trafikkontoret bedömde vi att det inte var lämpligt bland annat på grund av närheten till busshållplatsen och korsningen, säger Sirpa Ruuskanen Johansson

Kan man tänka sig att bygga en mindre förskola?

– Det byggs mindre förskolor. Men för att det ska bli resursmässigt effektivt så vill man gärna ha sex till åtta avdelningar. När vi planerar försöker vi möjliggöra för minst sex avdelningar.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG