Sett till totala antalet inbokade besök på sjukhusen i VGR, uteblir patienter från fyra procent av läkarbesöken och nära 8 procent av övrig sjukvårdande behandling. Foto: Mostphotos

160 000 missade sitt sjukhusbesök

En halv miljard kronor går i år till spillo på grund av uteblivna sjukhusbesök i Västra Götalandsregionen. Pengar som skulle kunna använts till annat.

  • Publicerad 08:13, 2 jan 2019

I år har cirka 74 600 inbokade besök på Sahlgrenska sjukhuset ställts in på grund av att patienten inte dykt upp. Kostnaden för det är 241,7 miljoner kronor. På Frölunda Specialistsjukhus handlar det om ungefär 2000 uteblivna besök, vilket kostat regionen cirka 4,1 miljoner kronor. Det visar siffror som VGRfokus tagit fram.

Sammanlagt i Västra Götaland har över 160 000 patienter uteblivit från sina inbokade besök på sjukhusen vilket innebär att vård för en halv miljard gått till spillo. De senaste två åren har de uteblivna besöken i regionen ökat.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

– Det handlar inte om att vi förlorar faktiska pengar, utan om att redan avsatta resurser inte används på ett tillfredsställande sätt. Dessutom måste vi boka om de patienter som inte kommer och det leder till längre vårdköer. Det här är en negativ trend som måste brytas, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, till VGRfokus.

Vissa mottagningar i regionen har dock lyckats vända trenden. På Arbets- och miljödermatologiska mottagningen på Sahlgrenska har antalet uteblivna besök halverats sedan 2016. Framgångsreceptet har framförallt varit två insatser – att patienterna själva fått boka sin tid och att de fått tydligare information inför besöket. Halveringen har inneburit att mottagningen lyckats minska kötiden med 80 procent, från fem månader till ungefär en månad.

En annan insats på Gynekologi vid Kungälvs sjukhus har också gett positivt resultat. Under våren började man skicka ut sms-påminnelser till de inbokade patienterna och lyckades då minska uteblivna besök med 35 procent.

Men i det stora hela ökar alltså de uteblivna besöken, och flera mottagningar behöver nu vända trenden med nya arbetssätt menar Ann Söderström.

– Vi vill att alla mottagningar börjar jobba aktivt för att färre patienter ska utebli från besök, säger hon till VGRfokus.

Fakta: Uteblivna besök och kostnad per sjukhus

Uteblivna besök registreras i ett administrativt system vid samtliga sjukhusförvaltningar. Prognosen för 2018 visar 163 000 uteblivna besök, vilket innebär 6 procent av alla 2,76 miljoner inbokade besök på sjukhusen.

Kostnad för uteblivna besök är en uppskattning beräknat utifrån en kalkyl på genomförda besök som i huvudsak utgörs av personal- och lokalkostnader.

Alingsås lasarett: 1 834 uteblivna besök (UB), kostnad 6,1 miljoner kronor.
Angereds Närsjukhus: 7 075 UB, kostnad 32,9 milj. kr.
Frölunda Specialistsjukhus: 2 000 UB, kostnad 4,1 milj. kr.
Kungälvs sjukhus: 7 711 UB, kostnad 28,8 milj. kr.
NU-sjukvården: 24 735 UB, kostnad 113,4 milj. kr.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 74 600 UB, kostnad 241,7 milj. kr.
Skaraborgs Sjukhus: 20 728 UB, kostnad 65,7 milj. kr.
Södra Älvsborgs sjukhus: 24 678 UB, kostnad 98,2 milj. kr.

Källa: VGR Fokus

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG