Rivs. Det anrika kvarteret Röda bryggan nere vid Pustervik har nu, trots protester, börjat rivas. Foto: Ulf Jansson

1800-talskvarter vid Pustervik rivs

Kvarteret Röda Bryggan, den lilla trekanten av hus vid Pustervik, byggdes under mitten av 1800-talet. I veckan revs delar av det anrika kvarteret, trots protester.

  • Publicerad 13:35, 5 aug 2020

Martin Storm, avdelningschef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Foto: Lo Birgersson/ G√∂teborg Stad

Ola Nylander, Konstnärlig professor vid Arkitektur/Byggnadsdesign på Chalmers. Foto: Henrik Sandsjö

Kvarteret Röda Bryggan var det första som bebyggdes utanför vallgraven när fästningsmurarna revs i början av 1800-talet. Namnet kommer från att det var den plats i hamnen där tegel lastades. Men i veckan revs delar av kvarteret ner. 

– Det är såklart inte roligt att se att kulturskatter rivs, säger Ola Nylander, professor i bostadsarkitektur på Chalmers och en kraftig motståndare till rivningen. 

Han, tillsammans med arkitekten Johan Linton, startade en namninsamling mot rivningsplanen. Totalt fick de ihop cirka 600 underskrifter under bara tre lördagar under mars 2017. Även den ideella föreningen för bevarande av Göteborgs kulturmiljöer, FASAD, gjorde en digital protestlista som samlade ihop knappt 1 000 namn. 

Trots protester, rivningen igång

Trots protesterna presenterade Göteborgs stadsbyggnadskontor planen för rivningen av stora delar av kvarteret Röda Bryggan vid Pustervik. 

– Det är en demokratisk process där man har behandlat de synpunkter som inlämnats. Beslutet fattades i fullmäktige och har nu vunnit laga kraft, säger Martin Storm, avdelningschef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret. 

Där husen från 1800-talet en gång stod, ska nu byggas högre hus än de gamla två- till trevåningshusen. Sammanlagt ska 130 nya bostäder byggas på platsen där stora delar av Röda Bryggan en gång stod.

– Man har gjort kulturhistoriska analyser och beslutat att det som rivs idag inte är värt att spara i planen för området, säger Martin Storm.   

Visionsbild. En illustration inför det nya bygget där delar av kvarteret Röda Bryggan en gång stod. Foto: Semrén & Månsson

Man skövlar bort Göteborgs historia.

Ola Nylander menar att de äldre byggnaderna i Göteborg har ett stort värde i staden som inte kan återfås om de rivs. 

– De äldre husen har kvalitéer som aldrig kan ersättas av nya byggnader. Det som är unikt för Göteborg försvinner och staden blir anonym. Man skövlar bort Göteborgs historia, säger han. 

Martin Storm menar att det som började rivas igår var ett noga avvägt beslut.

Vi är GBG

    Vi är GBG