Mammbos. Två av fem personer uppger att de tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden, och en tredjedel oroar sig över att hitta ett framtida boende. Foto: Mostphotos

19 000 unga tvingas bo kvar hemma

19 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende i Göteborg. Bostadsbristen är ett utbrett samhällsproblem som kan leda till psykisk ohälsa. Det visar den årliga rapporten från hyresgästföreningen.

  • Publicerad 11:20, 21 nov 2021

Många nya bostäder byggs i Göteborg, trots det är bostadsbristen fortsatt hög. Enligt Andreas Sjöö, politisk sakkunnig på hyresgästföreningen i region Västra Sverige, har siffrorna förbättrats men är fortfarande oacceptabla. Han anser att fler åtgärder behövs för att stötta unga vuxna med eget boende.

– Bygga bort bostadsbristen är den viktigaste faktorn för att fler ska ha råd med en egen boendelösning, säger Andreas.

Ytterligare åtgärder som hyresgästföreningen har föreslagit är högre bostadsbidrag, bostadsförmedling efter behov och en utveckling av dagens investeringsstöd. Andreas tycker även att budgeten bör tiodubblas.

– I dagsläget går bara tre miljarder till detta. För att bostadsbristen ska förbättras behövs i alla fall 30 miljarder till bostadspolitiken.

Oro inför framtiden

Rapporten handlar om unga vuxnas boendesituation, men visar även hur unga påverkas psykiskt. Två av fem personer uppger att de tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden, och en tredjedel oroar sig över att hitta ett framtida boende.

Det finns även andra undersökningar som styrker bostadsbristens påverkan på ungas ohälsa. En studie från Sifo visar att var fjärde ung vuxen som är hemmaboende upplevt psykisk ohälsa i en längre period. Var fjärde ung vuxen uppger även att relationer till närstående har påverkats negativt.

– Bostadsbristens negativa följder kräver en bättre hantering av staten, säger Andreas.

DAGENS LUCKA 🎅🏼

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21