Ny stadsbild. Det kommer att dröja fram till 2032-2035 innan planerna för stadsboulevarden på Dag Hammarskjöldsleden kan ha förverkligats. Foto: Mareld landskapsarkitekter

20 000 nya bostäder planeras i Frölunda-Högsbo

För att i framtiden möjliggöra 20 000 bostäder och en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard har nu ett unikt avtal tecknats mellan fem betydande aktörer.

  • Publicerad 13:22, 4 jan 2021

Ofta så är det så att planer inte ens kommer till förverkligande för att olika aktörer kan låsa varandra.

Frölunda-Högsbo står inför en enorm utveckling i framtiden.

Men en plan innefattande 20 000 nya bostäder, en stadsboulevard som ska ersätta motorleden Dag Hammarskjöldsleden, en ny spårväg och på sikt även ambitioner om ett nytt tunnelrör för Västlänken kräver att många aktörer strävar åt samma håll.

Inte minst kräver en hållbar utveckling att kollektivtrafik ska finnas på plats innan bostäder kan börja byggas.

Därför har nu en unik avsiktsförklaring tecknats mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland, något som även Göteborgs-Posten rapporterat om.

Klubbat för 2 000 nya bostäder i Högsbo

Främjar förverkligande

Bakgrunden är en statlig utredning från 2017, som bland annat hade som mål att underlätta ovanligt stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt.

Byggnadsnämnden i Göteborg valde senare att delta i pilotprojektet med de kommande planerna för Frölunda-Högsbo.

I en intervju med GP menar bostadsminister Per Bolund (MP) att planen är ett strålande exempel på vad utredningen var tänkt att arbeta med.

– Ofta så är det så att planer inte ens kommer till förverkligande för att olika aktörer kan låsa varandra.

Enligt stadsbyggnadsdirektören Henrik Kant kan skulle boulevarden kunna vara på plats till år 2032-2035.

Så ska bullar och bostäder samsas i Högsbo

Foto: AL-Studio

Vi är GBG