20 skadade patienter – sjukgymnast anmäls till Ivo

Sjukgymnasten gjorde inte sitt jobb ordentligt. Patienterna blev inte bättre av rehabiliteringen – snarare tvärtom. Nu har Östra Göteborg gjort en Lex Maria-anmälan.

  • Publicerad 05:30, 1 maj 2020

Det som har hänt är väldigt beklagligt, men också ovanligt i vår verksamhet...

Ett tjugotal patienter har drabbats av bristerna i rehabiliteringen. Fem av dem har farit så pass illa att de har fått bestående funktionsnedsättningar. I dag har de mer smärta och sämre rörelseförmåga än de skulle ha haft med rätt behandling.

– Jag anser att patienterna har fått en allvarlig vårdskada. Om behandlingen hade utförts korrekt hade de varit betydligt rörligare och mindre beroende av hjälpmedel, säger Karin Malmberg, medicinskt ansvarig för rehabilitering i Östra Göteborg.

Det var när enhetschefen i förvaltningen utförde en egenkontroll som felaktigheterna upptäcktes. Sjukgymnasten, som arbetar självständigt under legitimationsansvar, visade sig ha brustit i såväl journalföring som bedömning och behandling av sina patienter.

– Jag har gjort en utredning av alla som ha blivit berörda och haft kontakt antingen direkt med de personer som drabbats eller med deras anhöriga. Det som har hänt är väldigt beklagligt, men också ovanligt i vår verksamhet som vilar på tillit till medarbetarnas eget yrkesansvar, säger Karin Malmberg.

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg anmäler nu sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo som ska se över den utredning som gjorts och de åtgärder som stadsdelen har vidtagit. Förvaltningen begär också att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska göra en prövning av sjukgymnastens legitimation.