GRANSKAS. Under hösten och våren besöker Skolinspektionen utvalda skolor och tittar både på det som fungerar bra och det som behöver bli bättre. Foto: Mostphotos

47 göteborgsskolor granskas av Skolinspektionen

För att förbättra kvaliteten på Sveriges skolor har Skolinspektionen tagit fram en ny granskningsmetod. Under hösten granskas 47 skolor i Göteborg.

  • Publicerad 05:30, 10 okt 2018

Tidigare har Skolinspektionens regelbundna granskning enbart bestått av tillsyn, där man tittar på att skolorna uppfyller lagens krav.

– Det nya är att vi tittar på kvalitet. Det kan handla om skolor som uppfyller lagens krav men där det finns en möjlighet till förbättring. Tanken är att vi ska kunna ge bättre återkoppling och stimulera utveckling, säger Johanna Chung på Skolinspektionen.

LADDA NER VÅR APP: IphoneAndroid

Fyra områden prioriteras; undervisning, rektors ledarskap, trygghet och studiero och bedömning och betygssättning. Minst två inspektörer kommer på föranmälda besök där de är med i klassrummen och intervjuar både elever, lärare, rektor och annan personal.

I hela landet granskas cirka 200 grundskolor under hösten, 47 i Göteborg.

Skolinspektionen fortsätter även göra tillsyn på skolor där de ser störst brister. Det nya arbetssättet med kvalitetsgranskning har permanentats utöver det.

– Tanken är att detta ska vara en regelbunden verksamhet hos oss. Vi kommer att titta på nya skolor varje år. Även om man lever upp till lagens krav kan det finnas förbättringspotential, säger Johanna Chung.

Skolor där regelbunden kvalitetsgranskning genomförs 2018/2019

Grundskolor
Backaskolan F-6
Brunnsboskolan F-3
Bärbyskolan F-6
Dalaskolan
Emmaskolan F-3
Fiskebäcksskolan 6-9
Fjällskolan
Frejaskolan 7-9
Frejaskolan F-3
Gamlestadsskolan H
Gamlestadsskolan LM
Glöstorpsskolan 7-9
Guldhedsskolan 7-9
Guldhedsskolan 3-6
Gunnestorpsskolan F-6
Hagaskolan
Hagenskolan
Herrgårdsskolan F-6
Hultskolan
Jättestenskolan 1 F-9
Jättestensskolan 2 F-9
Klarebergsskolan 7-9
Kungsladugårdsskolan 1
Landamärkeskolan F-3
Oscar Fredriksskolan 1
Skälltorpsskolan 7-9
Snäckeberget
Solbackeskolan
Tallduneskolan
Toleredsskolan 7-9
Toleredsskolan F-6
Torslandaskolan F-5
Tångenskolan F-6
Utbynässkolan
Västerhedsskolan
Vättnedalsskolan
Ängårsskolan
Önneredsskolan 4-6
Fjällboskolan
Hovåsskolan 7-9
Johannebergsskolan
Kungsladugårdsskolan 2
Lerlyckesskolan
Långedragsskolorna
Nygårsskolan F-3
Oscar Fredriksskolan 2
Torslandaskolan 6-9

Gymnasium
Angeredsgymnasiet 5
Bräckegymnasiet 1
Bräckegymnasiet 2
Burgården utbildningscentrum 2
Centrum för språkintroduktion Lindholmen 2
Ester Mosessons gymnasium 1
Ester Mosessons gymnasium 2
Hvitfeldska gymnasiet
Katrinelundsgymnasiet 1
Katrinelundsgymnasiet 3
Katrinelundsgymnasiet 4
Katrinelundsgymnasiet 5
Lindholmens tekniska gymnasium 1
Lindholmens tekniska gymnasium 2
Lindholmens teknisk gymnasium 3
Motorbranschens tekniska gymnasium
Schillerska gymnasiet 2
Schillerska gymnasiet 4

Skolor där regelbunden tillsyn genomförs 2018/2019

Burgårdens utbildningscentrum 4
Centrum för språkintroduktion Lundby
Hvitfeldska gymnasiet 5
Munkebäcksgymnasiet
Schillerska gymnasiet 3
Backagårdsskolan
Berggårdsskolan 4-9
Bjurslättsskolan
Brunnsboskolan 7-9
Frölundaskolan F-6
Gunnaredsskolan F-3
Gärdmosseskolan
Karl Johansskolan F-6
Rambergsskolan F-6
Rävebergsskolan F-3
Skytteskolan F-3
Styrsöskolan
Utmarksskolan
Älvegården

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG