Vad gör man med ett lass av stora stenblock? Det var utmaningen för Katrine Knatteröd, som arbetar med återbruksfrågor på Higab. Hon skickade ut en ”kontaktannons” och fick en perfekt match i form av ett utemiljöprojekt i Änggården.

– Det är väldigt roligt att stenen från Sjöfartsmuseet börjar en ny historia någon annanstans, säger hon.

Det var i våras som Higab avslutade den stora om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet där även parken runt byggnaden rustats upp av park- och naturförvaltningen. Ett antal markhällar blev över i samband med detta och har sedan dess väntat på ny hemvist.

Hällarna, som bland annat består av gnejs, har legat som marksten vid Sjöfartsmuseet sedan invigningen för 90 år sedan.

Cirkulärt byggande

Återbruk har fått en växande roll inom bygg- och fastighetsbranschen de senaste åren och i maj i år skrev Higab tillsammans med ett 40-tal andra fastighetsägare i Göteborg på en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande.

Att försöka hitta ett nytt användningsområde för stenen istället för att bara forsla iväg den till en återvinningscentral var därför självklart utifrån både ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiv.

– Intresset för stenen var stort. Nu kommer den till användning när Familjebostäder gör ett utemiljöprojekt i Änggården, säger Katrine Knatteröd.

Enligt Familjebostäder ska deras landskapsarkitekt få utgå från stenen vid projekteringen av marken i och runt växthus som ska byggas.

– Det känns väldigt bra att samarbeta kring återbruk med våra kollegor inom staden. Det finns ett stort intresse för cirkulärt byggande och vi provar oss fram tillsammans, säger Katrine Knatteröd.