Forskning. Algodling kan bli en framtida, miljöpositiv, industri på västkusten. Foto: Wouter Visch

Alger: En grön framtidsindustri för Västkusten

Mycket av de vi odlar i och brukar havet till har en negativ påverkan på havet och miljön. Men nu presenterar göteborgsforskare ett grönt sätt att bruka våra vatten på som till och med kan var positivt för haven.

  • Publicerad 05:30, 4 dec 2019

Alger har inte alls lika stor miljöpåverkan som exempelvis laxodlingen

Ny forskning från Göteborgs Universitet visar att odling av makroalger, brunalgen sockertare är mycket miljövänligare än annat vi odlar i havet. Den har till och med visat sig ha positiv miljöpåverkan.

– Odlingen av alger har inte alls lika stor miljöpåverkan som exempelvis laxodlingen som trots det blivit bättre med åren, säger Wouter Visch, som har studerat brunalgen.

I Asien blir odlingen av alger allt större men till Europa och norden har den inte kommit lika starkt. Brunalgen sockertare kan användas i mat, den kan fungera som ett vegetariskt alternativ till gelatin och ett projekt som GU har med KTH har visat att algen också kan användas i tillverkningen av plast.

Studien som Wouter Visch nu presenteras har genomförts med försök i en två hektar stor testodling i Kosterhavet.

– Makroalgodling kan vara fördelaktig ur miljösynpunkt genom positiv inverkan på bottenfaunan. Algernas upptag av näring kan motverka övergödning, säger Wouter Visch.

Algerna är också tacksamma att odla då de inte behöver någon gödning och då rent vatten inte är något krav för att de ska kunna växa.

– Det här är positivt i länder där rent vatten är en större bristvara än i Sverige, säger Wouter Visch.

För en framgångsrik odling behövs baskunskaper om populationsstruktur och genetisk variation hos arten i fråga.

Wouter Visch har undersökt detta hos sockertare med hjälp av dna-sekvensering. Resultaten visade att det finns lokalt anpassade delpopulationer av sockertare längs svenska västkusten.

– Att skydda och bevara genetisk mångfald är viktigt inte bara på land utan också i havsmiljön och det har en avgörande betydelse för en framgångsrik algodlingsindustri, säger Wouter Visch

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

"Ombildningar borde vara en icke-fråga"

Debatt Att Göteborgs politiker gör ombildningar av hyresrätter till en valfråga vittnar om bristande förmåga att ta itu med de större frågorna, skriver Mikael Larsson och Simon Vajedi, för Medborgerlig...onsdag 3/8 8:47