Skrotas. Förslaget om att ta Gårdstensmodellen till Biskopsgården och Tynnered verkar inte bli verkligenhet. Foto: Google maps

Alliansen: Nej till spridning av Gårdstensmodellen

Ett politiskt beslut om att bilda två nya kommunala bolag, Biskopsbostäder och Frölundabostäder, väntas komma nästa vecka. Enligt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) kommer alliansen rösta nej vilket troligen innebär att förslaget skrotas.

  • Publicerad 12:34, 16 apr 2021

Det är aldrig lätt att bli profet i sin egen stad. Alliansen skrotar nu ett förslag som hela Sverige har visat intresse för att kopiera.

Axel Josefson (M). Foto: Direktpress

Karin Pleijel (MP) kommunalråd. Foto: Miljöpartiet

GöteborgDirekt har tidigare skrivit om förslaget att sprida Gårdstensmodellen till andra områden i staden.

Gårdstensmodellen sprids över Göteborg

Förslaget kommer från den kommunala bostadskoncernen AB Framtiden. I praktiken skulle det innebära att man bildar två nya kommunala bolag – Biskopsbostäder och Frölundabostäder – som tar över de bestånd av hyresrätter som till exempel Familjebostäder och Bostadsbolaget sköter i dag.

Målet är att få Biskopsgården och Tynnered bort från polisens lista på särskilt utsatta områden.

Gårdsten har gjort den resan och bland annat forskare och polis pekar på bildandet av Gårdstensbostäder 1997 som en anledning till den positiva utvecklingen.

Modellen lyfte Gårdsten till nya höjder

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit tydliga med att de kommer att rösta för förslaget. Demokraterna och Vänsterpartiet har aviserat att de är emot, medan vad alliansen tycker i frågan har tidigare inte varit klart.

Väntas rösta nej

Ärendet väntas avgöras på kommunstyrelsens möte nästa vecka. Nu meddelar Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, att alliansen kommer att rösta nej till förslaget.

– Vi vill inte gå fram med nya kommunala bolag utan vi vill att AB Framtiden ska lägga sitt fokus på den externa verksamheten – att bryta utanförskapet och få bort de särskilt utsatta områdena. Vi tror att det finns en stor risk med att gå in i en omfattande omorganisation, att det kommer att ta kraft och energi från den externa verksamheten, säger Axel Josefson.

I ett yrkande som alliansen kommer lägga fram tillsammans med Demokraterna så får de kommunala bostadsbolagen som är verksamma i Biskopsgården respektive Tynnered uppdraget att istället hitta en fungerande samarbetsplattform.

– Vi har även lyft fram vikten av att få fart på ombildningar i den här områdena och att nyproduktion i områdena ska ha olika ägandeformer, som bostadsrätter och småhus. Vi anser att det är oerhört viktigt att få fram en blandad bebyggelse och ombildningar ger göteborgarna möjlighet att göra bostadskarriär i sitt eget område, säger Axel Josefson.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i sin tur lagt fram ett yttrande som tydliggör att de ställer sig bakom förslaget.

S och MP lägger fram yrkande

I yrkandet skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet att det krävs ett "genomgripande reformarbete" för att bryta segregationen i Göteborgs utsatta områden.

– Det är oerhört viktigt att vi får till en bra organisation för att vända utvecklingen i de utsatta områdena, och Gårdstensbostäder har visat att det går. Framgångsfaktorn har varit att det finns ett bolag på plats i området som jobbar koncentrerat och snabbfotat nära de boende med att lösa problemen, säger Karin Pleijel (MP) och fortsätter:

– Det är aldrig lätt att bli profet i sin egen stad. Alliansen skrotar nu ett förslag som hela Sverige har visat intresse för att kopiera.

Vi är GBG