Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) presenterar Alliansens budget. Foto: Lina Isaksson

Alliansens budget: Slopade jippoprojekt ska stärka vård och skola

Skola, äldreomsorg och trygghet. Alliansens gemensamma budget handlar om att stärka välfärden och att rädda Göteborgs ekonomi. Därför vill de se fler i arbete och dra in på cykelkök och andra "jippoprojekt".

  • Publicerad 15:43, 12 jun 2018

Vi vill prioritera välfärden och inte lägga resurser på för mycket gratis jippoprojekt och kringaktiviteter.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet går till val som enskilda partier men presenterar en gemensam budget. Det handlar främst om att stärka välfärden, stadsutvecklingen och att öka tryggheten i Göteborg. Men också att få bukt med stadens ekonomi som allianspartierna menar är hårt ansträngd.

– Vi ser att kostnadsutvecklingen överstiger intäkternas utvecklingstakt trots att vi befinner oss mitt i en brinnande högkonjunktur. Det är nu som man borde spara i ladorna för de magra åren men istället tillåter man ekonomin att gasa på säger, Jonas Ransgård (M).

På presskonferensen närvarar bara de tre partier som redan är invalda i kommunfullmäktig men man försäkrar att även Centerpartiet är med på noterna.

Vända trender i välfärden

Alliansen pekar på en nedåtgående trend i välfärden som måste vända. Det ser en misslyckad skola i Göteborg och för många elever med dåliga betyg. Deras skolsatsningarna handlar om att sätta kunskapen i centrum, låta lärare vara lärare med höjda löner och satsa på tidiga insatser. De vill även ha mer ordning och reda i skolan.

– Lugn och ro i klassrummet. Det är det eleverna önskar sig. Då behövs ordningsregler och närvarokoll. Är man inte ens i skolan är det svårt att bli godkänd, säger Helene Odenjung (L).

Förskolan får också en rejäl pott. Där vill man se mindre barngrupper och skapa karriärvägar för pedagoger och chefer. Långa köer, dåliga eller temporära lokaler visar att förskolan har blivit eftersatt, menar Alliansen.  

Allianspartierna vill också stärka äldreomsorgen och lovar att avsätta medel för 100 nya platser redan nästa år.

Ökad trygghet

Ett tryggt Göteborg står också högt på Alliansens agenda. Det handlar om fler kameror, fler poliser och en stad fri från klotter och skräp. Men det innebär även ökade bidrag till kvinnojourer och riktade insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld.

– Att flickor begränsas i sitt umgänge i vad de får ta på sig eller göra. Det är uttryck för ett parallellsamhälle som vi vill motarbeta på alla sätt. Fickor ska veta att vi tar denna fråga på allvar. Det här är vår största jämställdhetsfråga och har avsatt medel just för detta, säger Helene Odenjung (L).

Alliansen vill också underlätta byggprocessen för att snabbare kunna bygga bort bostadsbristen. Vägar och cykelbanor ska också förbättras.

Finansieras av att fler jobbar

Mycket av finansieringen hittar Alliansen i ökad sysselsättning som ger mer skatteintäkter.

– För att ha råd behöver vi göra två saker; öka inkomsterna utan att höja skatten och minska våra kostnader. Då är det en förutsättning att vi jobbar med ett bättre företagsklimat så att företag vågar anställa i Göteborg, säger David Lega (KD).

Nej till fria entéer

Alliansen presenterar även en rad besparingsförslag. Det handlar bland annat om att slopa den kommunala subventionen av månadskort, införa maxtaxa i förskolan och säga nej till slopad karensdag. De är heller inte intresserade av att stödja cykelkök, politiska projekt och fria entréer. Och de är emot arbetstidsförkortning.

Totalt handlar det om 619,5 miljoner kronor som kan användas bättre, menar Jonas Ransgård (M).

– Vi vill prioritera välfärden och inte lägga resurser på för mycket gratis jippoprojekt och kringaktiviteter, säger han.

Läs också: Köket där lagad cykel står på menyn

Budget

Äldreomsorg - cirka 138 miljoner kronor

Exempel på satsningar: 100 nya äldreboendeplatser, förstärkt värdighet, trygghetsboende, äldreombudmannen, utveckla LOV, digitalisera i äldreomsrogen.

Fler behöver jobba - cirka 50 miljoner kronor

Exempel på satsningar: Integretion genom fler jobb, stärkt företagsklimat, utbildning i svenska för nyanlända.

Förskola - cirka 95 miljoner kronor

Exempel på satsningar: Ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, mindre barngrupper, lönesatsning förskolechefer.

Skola - cirka 180 miljoner kronor

Exempel på satsningar: Ökad kvalitet, tidiga insatser, lung och ro i klassrummet, lönesatsning för lärare och rektorer, elevhälsan, ökad kvalitet frtidshem, skolakut,

Förening och fritid - cirka 10 miljoner kronor

Exempel på satsningar: utökat aktivitetsbidrag till förningslivet

Stadsutvecklingen - cirka 360 miljoner kronor

Exempel på satsningar: ökat bostadsbyggande, bättre underhåll av vägar och cykelbanor.

Trygghet i hela staden - cirka 224,5 miljoner kronor

Exempel på satsningar: Rent och snyggt, fler poliser, kameror, stärkt socialtjänst, stod till kvinno och tjejjourer, insaster mor hederrelaterat förtryck och våld.

Hållbar stad - cirka 15 miljoner kronor

Exempel på satsningar: Stärkt miljö och klimatarbete

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG