Budget. Alliansen presenterade sitt budgetförslag inför 2022. Foto: Lina Isaksson

Alliansens budget: Vill att fler ska kunna gå om skolan

Trygghet och skola är återigen två prioriterade områden i Alliansens budget. Satsningarna handlar bland annat om att rusta föräldrar i utsatta områden och att fler elever ska få gå om ett skolår.

  • Publicerad 14:51, 8 okt 2021

Det var trygghet, skolan, äldreomsorgen och klimatet som stod i fokus när Alliansen var samlad på Blå stället i Angered för att presentera sitt budgetförslag för år 2022. 

– Trygghetsfrågan är viktigast både kortsiktigt för alla göteborgare som drabbats av kriminalitet på olika sätt och på lång sikt om Göteborg ska fortsätta vara en attraktiv stad att leva och investera i, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I fjolårets budget, med liknande fokusområden, riktades fokus mot paragraf 3-områdena med fler ordningsvakter och övervakningskameror. Den utvecklingen fortsätter men årets budgetförslag, som viker 100 miljoner till tryggheten, bjuder på några nyheter.

Det handlar om bland annat extra stöd från kommunen till enskilda näringsidkare genom samverkan med BGR, fastighetsägare och polis. Det utlovas också initiativ för att stärka den enskilde näringsidkaren att kunna genomföra trygghetsskapande åtgärder i sin butik eller restaurang. 

– Vi ska jobba med våra hyreskontrakt och att det tydligt framgår att det är nolltolerans mot kriminell verksamhet. Vi tittar också på kontanthantering, att det ska vara kontantfritt, vilket annars kan vara en källa till kriminalitet. 

Alliansens nya satsningar på förebyggande arbete genom – föräldrautbildning och uppsökande verksamhet – sticker också ut.  

– Vi har jobbat en del med det tidigare men nu kraftsamlar vi för att rusta föräldrar att upptäcka om deras barn är på väg in in ett drogberoende eller kriminalitet. 

Innebär det mer pengar till socialtjänsten för detta? 

– Ja, det blir 28 miljoner kronor till socialnämnderna, säger Axel Josefson (M).

Foto: Markus Andersson

Halva budgeten till skolan

Enligt Liberalernas kommunalråd Axel Darvik (L) går nästan halva budgeten till skolan. 

– Det gör vi för att kunskap och utbildning ger frihet till människor, säger han.

Satsningarna innebär bland annat tydliga krav redan i lågstadiet och att få fler barn med utländsk bakgrund att gå i förskolan för att främja språkutvecklingen.

Alliansen vill också se att kompetensen bland skolpersonal ökar och att fler elever ska få möjlighet att gå om en klass.

– Om man inte når upp till kunskapskraven är det bättre att man tar ett extra år på lågstadiet istället för att ligga efter under hela skoltiden.

Kommunalråd Emmyly Bönfors (C) presenterar Alliansens klimatsatsningar som innebär åtgärder för att komma till rätta med utsläppen i Göteborgs stad. Det handlar bland annat om fossilfri värme och transporter och att satsa på cykling och elektrifieringen i staden.

Inom äldreomsorgen utlovar kommunalråd Elisabet Lann (KD) fortsatta satsningar på kvalitetsutveckling. Det handlar om en ökad grundbemanning, högre personaltäthet som hon menar redan nu har bidragit till bättre kontinuitet i hemtjänsten och andel timvikarier har minskat. 

Indirekta besparingar

Enligt Alliansen innebär det totala budgetförslaget att inga utpekade nämnder får mindre resurser. Samtidigt ligger anslagen till nämnderna kvar på en uppskrivning på 1,5 procent.

Det i sin tur innebär dock en besparing enligt SKR:s* bedömning som innebär att de allmänna kostnadsökningarna ligger på 2,1 procent.

Överskottet från årets budget landar på omkring 720 miljoner kronor. Alliansen meddelar också att kommunalskatten blir oförändrad framöver.

* Sveriges kommuner och regioner.

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39