https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/har-mater-allmannyttan-vattenforbrukningen/repvih!OjvZZF9tyHC0csLpOk2HfA/

En oro för höjda boendekostnader är ofta första reaktionen när fastighetsvärdar – såväl privata som kommunala – introducerar individuell mätning och debitering (IMD) för varm- och kallvatten bland sina hyresgäster.

Det innebär att kall- och varmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus.

Men att höja hyran är inte syftet menar förespråkarna. Det är en fråga om att spara energi. Sedan 1 juli 2022 gäller nämligen en ny föreskrift från Boverket som innebär ett krav på IMD i vissa flerbostadshus.

– Tanken med att mäta vattnet är att hyresgästerna blir mer medvetna om sin förbrukning. Det i sin tur innebär att konsumtionen minskar och därmed energiförbrukningen och belastningen på klimatet, säger Per Limdal, fastighetschef, Stena Fastigheter.

Under hösten kommer Stena Fastigheter börja mäta vattnet i sitt bestånd på Pennygången i Högsbohöjd. Där är vattenmätarna på plats sedan badrumsrenoveringarna som genomförts under de senaste åren.

– Vi har redan börjat i ett mindre antal fastigheter. Vår avsikt är att införa det i hela vårt bestånd på sikt, vi tar område för område.

Betalar i efterhand

Hyresgästerna kommer att märka av det nya mätsystemet på hyresavin. Hyran sänkas med motsvarande summa för en normal förbrukning av varmt och kallt vatten. Notan för vattnet kommer i efterhand. 

För en lägenhet hos Stena på 65 kvadratmeter handlar det om 190 kronor per månad som motsvarar en normalförbrukning.

– Vi sänker alltså hyran med det beloppet. Hyresgästen får betala den verkliga kostnaden, som kan vara lägre eller högre, månaden efter. Det innebär att om man är sparsam med vattnet kan den totala boendekostnaden bli lägre, säger Per Limdal.

Hyresgästerna på Pennygången får att anpassa sig till de nya rutinerna under en testperiod på tre månader.

– Det innebär att man kan se sin förbrukning innan vi börjar med debiteringen, säger Per Limdal.