KRITIK. Ett LSS-boende på Hisingen får skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Foto: Mostphotos (genrebild)

Allvarlig kritik mot LSS-boende på Hisingen

”Kaotiskt och fysiska övergrepp.” Så beskrivs miljön på ett gruppboende på Hisingen. Nu riktar Ivo skarp kritik mot levnadsvillkoren på boendet.

  • Publicerad 05:41, 28 jan 2020

Bakgrunden till kritiken från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) grundas på flera klagomål gällande förhållandena på ett LSS-boende på Hisingen.

Efter beskrivningar om en kaotisk miljö, uteblivna omvårdsinsatser och fysiska övergrepp genomförde Ivo en rad inspektioner av boendet under förra året. Det visar handlingar som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

I Ivo:s slutbedömning konstateras att samtliga personer i det aktuella LSS-boendet har omfattande och komplexa funktionsnedsättningar och att det ofta är för mycket folk (personal och boende) i lokalerna, som enligt Ivo inte är inte optimala för ändamålet:

"Lokalerna skapar konflikter. Vissa boende vill röra på sig mer och stör då andra. Det blir också trångt eftersom det är mycket personer "

Kräver Hisingen på 150 000 för vanvård

Efter en tillsyn fastslår Ivo bland annat att verksamheten inte ger förutsättningar för att de boendes vardag ska bli ”förutsägbar, begriplig och trygg”. Levnadsvillkor som enligt bestämmelser ska ingå i insatsen för bostad med särskild service.

Ivo pekar även på brister i fråga om personalens kompetens gällande kunskaper om de boende funktionsnedsättningar och om metoder i kommunikation.

Kräver svar från nämnden

Myndigheten riktar också kritik mot dokumentationen om de boende som i vissa fall saknas helt.  

Nu kräver Ivo att den aktuella stadsdelsnämnden redovisar planerade eller genomförda åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga bristerna.

Mer om LSS:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Personer med omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service:

Rådgivning och annat personligt stöd.
Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
Ledsagarservice. Kontaktperson. Avlösarservice i hemmet.
Korttidsvistelse utanför hemmet.
Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.
 

Källa: 1177

Trafiken – minut för minut

DEBATT

Tjulander: Allas husdrömmar blir inte verklighet

Krönika Hur mycket folks boendesituationer än skiljer sig så har vi nog alla en sak gemensamt. Alla bär vi på en husdröm.lördag 15/2 16:31

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57