BRISTANDE RUTINER. Hemtjänsten i Angered har brustit i två fall de senaste månaderna. Foto: Mostphoto

Allvarliga missar i hemtjänsten i Angered

En uttorkad äldre person och en annan utan nödvändig hjälp i sex veckor. Det är två allvarliga missförhållanden som uppstått när hemtjänsten i Angered har brustit i sina rutiner.

  • Publicerad 06:30, 8 sep 2018

Hemtjänsten, som faller under ansvaret för Angereds äldreomsorg, har brustit i två allvarliga ärenden under de senaste månaderna.

Det handlar bland annat om en äldre person som inte har fått flera viktiga hemtjänstsysslor utförda på sex veckor, vilket resulterade i såväl psykisk påfrestning som fysiska skador, enligt en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I ett annat ärende har hemtjänsten missat stöd och viktiga insatser till en person som till slut fick läggas in på sjukhus. Där uppmärksammade läkare bland annat uttorkning, urinvägsinfektion, yrsel, vatten i lungorna och blodbrist.

– Vi ser väldigt allvarligt på båda händelserna och tar det på största allvar, säger Susanna Siljegovic Johansson, områdeschef utförare äldreomsorg i Angered.

Samtidigt menar Susanna Siljegovic Johansson att orsakerna till att det gått fel skiljer sig åt.

– Det första fallet handlar om en kompetensbrist från verksamheten, man har inte matat in planeringen på ett korrekt sätt. Det är ett fel som uppstått utan ont uppsåt efter att vi har haft en förändring i hemtjänsten med nytt planeringssystem och mobilt arbetssätt, säger hon.

I fallet där en äldre blev allvarligt uttorkad handlar det istället om bristande rutiner och kompetens i att läsa av hälsotillstånd hos äldre, menar hon.

– När det gäller hälsotillstånd har enhetschefen ett uppdrag att följa upp med kunskap till personal så att vi läser av och förmedlar när ett tillstånd förändras.

Tror du att något liknande kan hända igen?

– Vi jobbar aktivt med avvikelser och det är positivt att fel uppmärksammas. Felen vi identifierar leder till att vi åtgärdar direkt. Jag anser att vi har säkerställt i största möjliga mån.

Vi är GBG