Götaverkens kaj. Botten under Götaverkens gamla varvsområde är förorenat. Foto: Anders Gustavsson/ Älvstranden Utveckling

Älvstranden sätter ned foten

Vem som ska ansvara för saneringen av miljögiftet i älvbotten under Götaverkens gamla varvsområde är fortfarande inte klart. Nu bekostar Älvstranden Utveckling en riskutredning för att komma vidare.

  • Publicerad 11:58, 20 dec 2018

– Vi har stångats med frågan om gifterna i över fyra år och vi väljer nu att beställa och bekosta undersökningen för att komma vidare, säger Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling, i ett pressmeddelande.

I bottenslammet under de gamla torrdockorna i Götaverkens gamla varvsområde finns höga halter av miljögiftet TBT. Som det ser ut nu går det varken att utföra arbeten i området eller trafikera det med båtar.

Utredningen om vad behöver göras med miljögifterna i varvsområdet har pågått i snart fem år, sedan de sista torrdockorna såldes och varvsverksamheten avvecklades.

En juridisk process ska avgöra vem som ska ansvara för saneringen men för att den ska bli klar krävs en kompletterande risk- och konsekvensutredning som nu Älvstranden Utveckling bekostar för att komma vidare.

Götaverkens gamla varvsområde, som är en del av Vision Älvstaden, kommer på sikt att behövas för utvecklingen av Göteborg. Men så länge botten är förorenad och saneringsfrågan inte är utredd går det inte att planera långsiktigt för områdets framtid.

– Giftet måste hanteras och ju fortare vi vet vad som ska göras desto bättre är det för alla parter. Det blir inte billigare för att det ligger kvar på botten, säger Lena Andersson.

Älvstranden Utvecklings kostnader för utredningen kommer att krävas tillbaka av den eller de parter som den juridiska processen kommer fram till är ansvariga för miljögifterna i bottenslammet.

TBT

Miljögiftet användes från 1960-talet i bottenfärger till båtar för att förhindra påväxt av alger och havstulpaner.

TBT är hormonstörande för mikroorganismer och påverkar reproduktion och utveckling.

Föroreningarna vid Götaverken har skett i samband med reparationsarbete i torrdockorna på varvsområdet.

Sedan 1989 är TBT förbjudet att använda på fritidsbåtar och 2008 infördes ett globalt totalförbud.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG