TILLIT. Hembesöken syftar bland annat till att stärka familjernas förtroende och tillit på sin egen förmåga. Foto: Mostphoto

Angered satsar på nyblivna föräldrar

Nu erbjuds nyblivna förstagångsföräldrar i Angered upp till sex hembesök av BVC och föräldrastödjare. Syftet är att stärka tilliten till både egna förmågan och till samhället.

  • Publicerad 14:25, 25 feb 2019

Alla nyblivna förstagångsföräldrar i Hjällbo, Gårdsten och Lövgärdet erbjuds nu fler hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska och föräldrastödjare. Föräldrarna kan få upp till sex besök innan barnet har fyllt 15 månader.

– Vi försöker möta föräldrarna i deras frågeställningar för att de ska kunna ge barnet en god start i livet, säger Eva Serejka Holmstrand, socionom.

Tanken bakom flera hembesök handlar om att stärka familjernas förtroende för sin egen förmåga men även öka tilliten och delaktigheten i samhället. Man hoppas även tidigt kunna upptäcka familjer med behov av extra stöd.

– Eftersom samma medarbetare besöker familjen sex gånger under barnets första 15 månader hoppas vi kunna skapa ett förtroende hos föräldrarna som gör att de vågar fråga om det som bekymrar dem, säger Ebba-Lisa Eckerdal, koordinator för familjecentrerat arbetssätt i Angered.

BVC-satsning ska ge tryggare föräldrar i utsatta områden

Modellen är baserade ett arbetssätt som tagits fram i Rinkeby utanför Stockholm. Där visar uppföljningen bland annat att vaccinationerna av barn för påssjuka, mässling och röda hund ökat. Resultaten visar också ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och ökad kunskap om vilket stöd som finns för föräldraskapet.

De utökade hembesöken sker genom ett samarbete mellan Stadsdelsförvaltningen Angered, Angereds Närsjukhus och barnavårdscentralerna i stadsdelen. Utökade hembesök erbjuds i nio områden i Göteborg, varav tre i Angered.

Resultat från utökade hembesök i Rinkeby

94% av de tillfrågade tackade ja. Att erbjudandet går till alla är avgörande.

Att mötet sker i hemmiljön skapar en god ”maktbalans” och ökar tilliten till myndigheter.

Programmet sätter fokus på allas delaktighet i familjen vilket skapar möjlighet att få fler fäder delaktiga.

Familjerna får svar på sina frågor.

15 % ökad vaccinationsgrad Mässling Påssjuka Röda hund (2012, 2016).

Minskad konsumtion av akutsjukvård.

Minskad förekomst av karies.

Dessutom stärktes samverkan mellan olika professioner.

Källa : Göteborg Stad

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG