På hög. Hela 48 anmälningar som rör barn blev liggandes utan åtgärd. Foto: Mostphotos (genrebild)

Anmälningar blev liggande på hög: "Barn for illa"

Uppemot 50 anmälningar gällande barn som farit illa blev liggandes utan åtgärd hos socialtjänsten i Östra Göteborg. Orsaken är hög arbetsbelastning, uppger förvaltningen i en Ivo-anmälan.

  • Publicerad 14:42, 14 apr 2020

Det handlar om 48 anmälningar som socialtjänsten i Östra Göteborg har mottagit.

På den aktuella enheten hanteras ärenden som rör barn mellan 0 och 12 år, som utsätts för våld eller omsorgsbrist.

Det framkommer i en anmälan som inkom till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i början av april, vilken nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

Enligt Ivo-anmälan har barn i flera av fallen uppgett att de har utsatts för våld, grovt våld av vårdnadshavare, bevittnat våld mot syskon eller bevittnat våld mot den andre föräldern.

Orsaken till att så många anmälningar blivit liggandes utan åtgärd uppges vara hög arbetsbelastning.

"Situationen på enheten är mycket allvarlig, där barn med all sannolikhet farit illa under längre tid", skriver stadsdelsförvaltningen i anmälan.

Nya siffror: Orosanmälningarna ökar i hela Göteborg

Införda åtgärder

Sedan situationen uppdagades i januari i år har verksamheten infört eller planerar för åtgärder som ska förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen.

Det handlar bland annat om att en konsult har anställt som tagit 16 ärenden och att ledningen snabbt ska få kännedom om den rådande situationen.

De 48 fallen är nu fördelade men arbetsbelastningen är fortsatt hög då nya ärenden inkommer kontinuerligt.  

”Det måste finnas tillräckligt med socialsekreterare och arbetsledare på enheten för att möjliggöra en rättssäker handläggning med barnets behov och rätt i fokus” står i anmälan som förslag på åtgärd.

Kritik mot socialtjänst efter tonårings död

Mer om anmälningar gällande barn i Östra Göteborg

Socialsekreterana på den aktuella enheten har i genomsnitt 17 ärenden per person, med nio utredningar pågående.

2019 gjordes 2071 anmälningar gällande barn i åldern 0 till 17 år i Östra Göteborg.