Biltrafiken på Älvsborgsbron har haft fritt fram sedan i slutet av augusti efter att sista etappen av underhållsarbetet avslutades.

Cyklister och gående har däremot behövt samsas på brons västra sida.

Men nu har även den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden öppnat upp.

Det innebär full framkomlighet på båda gång- och cykelbanorna.

Kommande arbeten på Älvsborgsbron

I nuläget finns inga nya avstängningar av Älvsborgsbrons gång- och cykelbanor planerade.

Sommarens arbeten på Älvsborgsbron var den sista etappen av underhållsarbetet på själva bron.

Kommande underhållsarbeten utförs under bron och ska inte ha någon större trafikpåverkan. Däremot kan brons gång- och cykeltrafik behöva dubbelriktas vid tillfällen av säkerhetsskäl.