VISION. Backaplan ska förvandlas till blandstad under de kommande åren. Foto: White Arkitekter

Äntligen: Förvandlingen av Backaplan kan starta

Backaplan ska förvandlas från handelsplats med stora asfalterade ytor till en levande stadsmiljö. Nu har politikerna gett klartecken till att bygget kan påbörjas.

  • Publicerad 17:25, 21 mar 2020

Tanken är att det ska bli en blandstad.

Backaplan är ännu en plats i Göteborg som är under stor förvandling. Ambitionen på sikt är att området ska gå från stora ytor av asfalt till gröna kvarter.

Efter ett beslut i byggnadsnämnden kan nu första etappen av omvandlingen påbörjas.

Först ut är att bygga ett nytt område nordöst om Leråkersmotet.

– Det är den första bebyggelsen och blir starten av en flyttkedja. Befintliga verksamheter rivs som exempelvis den stora Coop-byggnad. Tanken är att Coop ska flyttas till det nya området, säger Sirpa Anttihilli, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Klart för 400 bostäder

I första skedet planeras även för omkring 400 lägenheter varav hälften är avsedda som servicelägenheter för äldre personer.

– Bostäderna byggs i tre kvarter med möjlighet till handel och verksamheter i bottenplan. Tanken är att det ska bli en blandstad.

I den första detaljplanen säkerställs också delar av Backaplans övergripande gatunät där Backavägen byggs om till stadsgata och förbereds för spårvägslinje.

När tror du att bygget kommer igång?

– Skandiafastigheter som är en av aktörerna bedömer att första inflyttning kan ske under 2023, säger Sirpa Antti-Hilli.

Så blir nya Backaplan

Utvecklas under 20 år

De nu påbörjade förändringarna är bara början på en av Hisingens kanske största stadsutvecklingsprojekt som kommer att sträcka sig över en tjugoårsperiod.

Visionen är att bygga bort ett glest handelsområde med stora oanvända ytor och låta en splitter ny stadsdel växa fram med omkring 7000 bostäder, kulturhus, skolor, äldreboende, idrottshall, cityhandel och flera grönområden – Hisingsbornas nya centrum

Parkeringsstrid kan fälla nya Backaplan

VISION. Översiktsbild över framtida Backaplan. Foto: White Arkitekter

Framtida Backaplan

Utvecklingen av Backplan är tänkt att ske etappvis och vara färdigställt om cirka 15 till 20 år men förändringar kommer att märkas redan om ett par år.

Nya Backaplan är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Ett projekt som innebär att centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, staden ska bindas samman över älven för att skapa en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Källa: Göteborg stad

Vi är GBG