Gårdsten. Nu rivs den gamla skolan i området. Foto: Gårdstensbostäder.

Äntligen: Nu rivs Gårdstensskolan

Gårdstensskolan har stått tom sedan sommaren 2019. Nu rivs äntligen lokalerna men planerna på en ny skola på platsen är fortfarande oklara.

  • Publicerad 07:00, 31 jan 2021

Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder. Foto: Josefin Gabrielson (arkivbild)

Det var vid en besiktning 2017 som det konstaterades att Gårdstensskolan hade allvarliga brister. Bland annat upptäcktes mögel och läckande tak i skolbyggnaden.

Från och med höstterminen 2019 flyttade de 400 eleverna i årskurserna 4 till 9 till andra lokaler vid Angereds vinkeln.

Sedan dess har skolan stått tom och förra våren togs beslutet att riva Gårdstensskolan efter flera turer gällande kostnaderna för rivningen.

Nu har rivningsarbetet påbörjats.

– Skolan rivs men idrottshallen behålls och kan användas tills vidare, säger Lars Mauritzson, avdelningschef Projekt på Lokalförvaltningen.

Gårdsten – inte längre ett särskilt utsatt område

Oklart för nytt skolbygge

Rivningen beräknas vara klar i mitten av augusti 2021 men i dagsläget finns ingen tidsplan för en ny skolbyggnation.

– Det är mycket bra att skolan rivs. Förhoppningen är att det byggs en ny skola mitt i byn, säger Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.

Han tillägger:

– En ny skola där barnen får växa genom kunskap och på så vis får möjlighet att förverkliga sina mål och sina drömmar.

Minister imponerades av Gårdsten