Med de nya smarta telefonerna ska hemtjänstpersonalen spara tid.

– Det finns flera fördelar. Bland annat ska man kunna dokumentera direkt på plats i sin telefon hos den äldre så man inte behöver gå tillbaka till hemtjänstkontoret och datorn där. Man ska även kunna ha sitt dagliga arbetsschema i telefon, säger Rita Stålbert, områdeschef för hemtjänsten i Västra Göteborg.

Ett annat användningsområde som lyfts fram är möjligheten att snabbt kunna komma åt och skriva genomförandeplaner direkt på plats vilket ökar delaktigheten för den äldre. Med telefonen ska hemtjänstpersonalen också snabbt kunna skicka meddelanden till biståndshandläggare och uppdatera kontaktuppgifter till anhöriga.

Det mobila arbetssättet är en del i programmet Attraktiv hemtjänst som är ett projekt för att ge de äldre större inflytande och försöka locka fler att jobba inom hemtjänsten.

Appen har prövats på andra orter i Sverige och i Göteborg har de olika momenten prövats i pilotprojekt. I höst får alla undersköterskor inom hemtjänsten i Göteborg den nya appen.

– För Västra Göteborg handlar det ungefär om 280 undersköterskor, säger Rita Stålbert.

Reda nu finns ambassadörer som ska lära ut det mobila arbetssättet till sina kollegor.

Hur säkert är det här systemet?

– Man loggar in med e-legitimation och sedan är det ytterligare en inloggning. Det är oerhört viktigt att information inte kommer dit den inte ska. Om man förlorar sin telefon så kan man direkt stänga all information från en dator, säger Rita Stålbert.