På telefonerna ska hemtjänstpersonalen kunna ha ytterligare appar som kan vara behjälpliga i deras arbete. Som till exempel översättningsappar om den äldre talar ett annat språk. Foto: Mostphotos

App ska förenkla i hemtjänsten

Under hösten får undersköterskorna inom hemtjänsten i Göteborg nya telefoner med en app som ska förenkla arbetet och öka tryggheten för de äldre.

  • Publicerad 18:00, 19 apr 2017

Med de nya smarta telefonerna ska hemtjänstpersonalen spara tid.

– Det finns flera fördelar. Bland annat ska man kunna dokumentera direkt på plats i sin telefon hos den äldre så man inte behöver gå tillbaka till hemtjänstkontoret och datorn där. Man ska även kunna ha sitt dagliga arbetsschema i telefon, säger Rita Stålbert, områdeschef för hemtjänsten i Västra Göteborg.

Ett annat användningsområde som lyfts fram är möjligheten att snabbt kunna komma åt och skriva genomförandeplaner direkt på plats vilket ökar delaktigheten för den äldre. Med telefonen ska hemtjänstpersonalen också snabbt kunna skicka meddelanden till biståndshandläggare och uppdatera kontaktuppgifter till anhöriga.

Det mobila arbetssättet är en del i programmet Attraktiv hemtjänst som är ett projekt för att ge de äldre större inflytande och försöka locka fler att jobba inom hemtjänsten.

Appen har prövats på andra orter i Sverige och i Göteborg har de olika momenten prövats i pilotprojekt. I höst får alla undersköterskor inom hemtjänsten i Göteborg den nya appen.

– För Västra Göteborg handlar det ungefär om 280 undersköterskor, säger Rita Stålbert.

Reda nu finns ambassadörer som ska lära ut det mobila arbetssättet till sina kollegor.

Hur säkert är det här systemet?

– Man loggar in med e-legitimation och sedan är det ytterligare en inloggning. Det är oerhört viktigt att information inte kommer dit den inte ska. Om man förlorar sin telefon så kan man direkt stänga all information från en dator, säger Rita Stålbert.

Programmet Attraktiv hemtjänst

Attraktiv hemtjänst handlar om två saker:

1. Den enskilde ska få ökat inflytande och självbestämmande och kunna förfoga över sin biståndsbedömda tid; vad, hur, när och av vem hjälpen ges.

2. Arbetet ska bli mer attraktivt för medarbetarna med bland annat kompetensutveckling, god arbetsmiljö och IT-stöd för ett mobilt arbetssätt.

Programmet samordnas av Göteborgs Stad, stadledningskontoret, avdelningen för äldre, hälso- och sjukvård.

I programmet ingår, förutom nya telefoner och appar, bland annat trygghetskamera som innebär tillsyn via en webbkamera. Hela satsningen ska vara klar 2022.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG