Äppelträd sinkar cyklister i Sisjön

Ett äppelträd vid Askims Domarrings väg har rört upp många känslor bland Göteborgs cykelentusiaster efter att trafikkontoret beslutat att dra den nya cykelvägen runt trädet.

  • Publicerad 06:30, 11 mar 2018

Det var i samband med byggnationen av det nya bostadsområdet vid Sisjövägen som man beslutade att även bygga en ny cykelbanan längs med Askims Domarringsväg. Men längs den tänkta sträckningen ligger ett gammalt, förvildat, äppelträd. Trafikkontoret hade i ett första skede tänkt att ta ned trädet för att kunna anlägga den nya cykelbanan.

– Från början var den här cykelvägen inte planerad men under projektets gång så tänkte vi att det vore bra att knyta ihop den nya lokalgatan med GC-vägen vid Knapegårdsvägen, säger Marit Sternang, handläggare på trafikkontoret.

Äppelträdet räddas

Men innan trafikkontoret hinner genomföra fällningen av äppelträdet får Chris Ceder, biolog på Trädplan Göteborg syn på de gula korsen som ritats på trädet.

– Jag har känt till det här trädet tidigare men när jag såg att det skulle fällas tog jag kontakt med trafikkontoret och förklarade att äppelträdet har ett jättestort naturvärde, berättar Chris Ceder.

Efter Trädplan Göteborgs argumenterande för att trädet ska få stå kvar kommer nu cykelbanan att få en kurva som löper runt det i stället för rakt över.

– När jag har besökt trädet på somrarna har det alltid varit fullt av humlor och vildbin och det är väldigt många sångfåglar och rådjur som äter av frukten, säger Chris Ceder.

Cyklist-ilskan

Men det här beslutet har inte varit särskiljt populärt bland de cyklister som sett trafikkontorets kompromiss. Många menar att det här kommer tvinga dem att sakta ned och att trädet ut göra en risk då det skymmer mötande cyklister och fotgängare. På sociala medier påtalar även många att det hade varit skillnad om det rört sig om en "tusenårig gammal ek" och att cykelbanan kommer finnas där längre än äppelträdet.

I ett mejl till Göteborg Direkt skriver en boende i närområdet:

"Den dåliga sträckningen runt trädet innebär att man måste sänka farten rejält. Risken finns också för krockar mellan cyklister och fotgängare i kurvan. Jag tror att en del cyklister som vill behålla sin fart både uppför och nedför backen kommer att välja att cykla ute på vägen istället - även barn som skall cykla till Askimsskolan."

– Jag förstår att det här inte är optimalt för cyklisterna men det här är faktiskt en gång och cykelbana kombinerat så man kan ändå inte hålla så särskilt hög fart då man måste ta hänsyn till fotgängare. Så äppelträdet kanske även kan fungera som en fartsänkande faktor, säger Marit Sternang.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG