Begränsad framkomlighet. Arbetet med Götatunneln förlängs flera veckor framåt. Foto: Trafik Göteborg

Arbetet med Götatunneln förlängs – igen

Trafikanter som ser framemot att Götatunneln öppnar för full trafik i slutet av september kommer återigen bli besvikna. Avstängningen förlängs ytterligare.

  • Publicerad 09:40, 15 sep 2021

Trafiken i Götatunneln har varit begränsad sedan årsskiftet och öppningen har gång på gång försenats. Senaste budet var att släppa på full trafik, 26 september i år.

Men nu förlängs arbetet ännu en gång, meddelar Trafikverket. Det innebär att trafiken kommer vara dubbelriktad med endast ett öppet körfält i varje riktning i ytterligare ett tag framöver.

Misslyckad gjutning

Orsaken den här gången är att den sista gjutningen i arbetet med att förbereda för Västlänken inte blev godkänd.

Buller förlänger arbetet i Götatunneln

– Det är tråkiga besked vi tvingas ge göteborgarna men det viktigaste är att vi öppnar en trygg och säker tunnel, säger Markus Rangmar, delprojektledare för deletapp Kvarnberget.

Han fortsätter:

– Vi har hela tiden följt arbetet och vår entreprenör har tidigare gjort flera gjutningar i förstärkningsarbetet utan anmärkningar, men det är alltså den senaste gjutningen som brister och då måste detta åtgärdas innan tunneln kan öppna.

Nytt datum oklart

För att åtgärda bristerna inleds nu arbetet med att bila ner betongen för att få en detaljerad bild över vad som behöver göras, vilket beräknas ta cirka tre veckor.

Därefter kommer arbetet med att åtgärda bristerna att inledas och först då kan en man bedöma när det avstängda tunnelröret kan öppna igen.

Tidigare förseningar har fram för allt handlat om att länsstyrelsen inte har tillåtit Trafikverket utföra bullrande arbeten i Götatunneln dygnet runt.

Detta har hänt:

– I december förra året avslog länsstyrelsen i Västra Götaland Trafikverkets ansökan om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt. Beslutet överklagades av Trafikverket.

– I januari i år godkände Mark- och miljödomstolen Trafikverkets överklagan, som kunde börja planera för arbeten dygnet runt.

– Detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som har valt att pröva målen. Till dess att beslut är taget i frågan gäller länsstyrelsens beslut att bullrande arbeten endast får utföras dagtid.

– I september i år upptäcktes dessutom problem med förstärkningsarbetet inför Västlänken, vilket förlänger avstängingen ytterligare.

Källa: Trafik Göteborg

Visa merVisa mindre