Fynd. Fler och fler lämningar blir nu synliga för arkeologerna. Foto: Arkeologerna

Arkeologernas nya fynd – hemligt rum från 1500-talet

Utgrävningarna vid Skansen Lejonet ger nya fynd. Det senaste: Ett okänt rumt från 1500-talet som kan ha använts som utkiksrum för soldaterna i Gullbergs fäste.

  • Publicerad 10:31, 31 mar 2019

Bygget av Västlänken är den direkta orsaken till utgrävningarna vid Skansen Lejonet. För några veckor sedan hittade arkeologerna ett flera hundra år gammalt solur.

Arkeologiska fyndet i Västlänkens spår

Under tjocka lager av jord och rasmassor görs hela tiden nya fynd. Det senaste: ett hemligt rum från 1500-talet halvvägs upp på klippen.

– Det är väldigt välbevarat. Golvet ligger kvar, murarna av tegel och sten har fortfarande kvar en del av den putsade väggytan. Vi kan gå upp i trappan precis som knektarna gjorde här för femhundra år sedan, säger Christina Rosén på Arkeologerna i ett pressmeddelande.

Utgrävningarna görs vid Skansen Lejonet som byggdes i slutet av 1600-talet. Men fynden som nu görs är äldre så. Innan Lejonet byggdes på Gullbergsklippan låg där en annan fästning – Gullbergs fäste – som byggdes på 1300-talet.

En av ytterväggarna i det utgrävda rummet har en fönsterglugg som vetter mot Göta älv. Det gör att arkeologerna misstänker att rummet kan ha använts som utkiksrum för soldaterna i fästningen.

Förutom soluret har även andra fynd gjorts i rummet.

– Det fanns en del småsaker som en tappad hyska från ett klädesplagg och tappkranar till öltunnor, säger Christina Rosén.

Fynden som görs kommer så småningom flyttas till Stadsmuseet. Trafikverket meddelar också att de kommer använda den kunskap som utgrävningarna ger i gestaltningen av Västlänken för att synliggöra Göteborgs historia.

Foto: Wikipedia

Skansen Lejonet

Skansen Westgötha Leijon, i dagligt tal Skansen Lejonet eller äldsta benämning Gullberg Skantz, ligger på Gullberget vid Gullbergsvass i Göteborg. Den är en av två försvarsskansar som uppfördes i slutet av 1600-talet av Erik Dahlbergh. Den andra är Skansen Kronan som grundlades två veckor före ”Lejonet”.

I Erik Dahlberghs bokverk Suecia antiqua et hodierna från 1690–1710 finns en gravyr av Göteborg där man ser den nyuppförda skansen i förgrunden. På denna gravyr kallas Skansen Lejonet för Leo Gothicus, alltså latin för Göta Lejon (se bild).

Skansen Lejonet är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935. 

Skansen Lejonet är en av Sveriges 11 salutstationer där officiella saluter avges av Försvarsmakten vid särskilda högtider såsom nationaldagen, Konungens födelsedag, etc. Salutstationen består av fyra stycken 57 mm kanon M/89.

Visa merVisa mindre