Fastighetskontoret har slutat lämna ut allmänna handlingar digitalt och har samtidigt infört en avgift på pappershandlingarna. Foto: Montage

Avgift för allmänna handlingar efter ökat intresse

I slutet av februari beslutade fastighetskontoret att sluta lämna ut allmänna handlingar digitalt och samtidigt införa en avgift på pappershandlingarna. Anledningen? Intresset kring de temporära boendena för flyktingar.

  • Publicerad 14:00, 3 mar 2016

Efter att förslagen om de tilltänkta platserna för temporära bostäder presenterats fick fastighetskontoret in allt fler begäranden från medborgare som ville ta del av allmänna handlingar.
– Det handlade om allt möjligt, allt från minnesanteckningar till dokumenterat material samt kommunikation mellan personer på kontoret och politiken. Det handlar om tusentals sidor, säger Magnus Sigfusson, direktör på fastighetskontoret.
Den 22 februari beslutade fastighetskontoret att börja ta ut en avgift på 50 kronor för en begäran på tio sidor och därutöver två kronor per sida för kopior av allmänna handlingar.
Samtidigt tog man bort möjligheten att få handlingarna skickade till sig digitalt.
– Det vi vill komma åt är att göra det svårt att ändra i handlingarna, och det är det väldigt mycket enklare att göra när det kommer till en digitalt, säger Magnus Sigfusson.

Felciterad mix
Jahja Zeqiraj är ordförande i fastighetsnämnden. Han
berättar att han var en av dem som blev citerad i digitala handlingar som blivit mixtrade med.
– Det har cirkulerat mejl på sociala medier som på olika sätt vinklats. Syftet med det var att justera mejl mellan politiker och förvaltningen och därigenom skapa sin ”sanning.” Jag är citerad i några mejl där jag skriver till fastighetsdirektören att inte fortsätta utreda fler platser, säger Jahja Zeqiraj och menar att mejlen ändrats och inte stämmer överens med sammanhanget som orsakade den ursprungliga konversationen.
På mötena om temporära bostäder säger såväl tjänstepersoner som politiker att det är viktigt att vara transparenta redan från tidigt stadium.
Magnus Sigfusson, det här beslutet kan väl uppfattas gå emot den intentionen?
– Det är upp till var och en hur man tolkar det, men vi har ingen ambition att ta ner möjligheten att begära ut handlingar. Det är sättet att lämna ut handlingarna på som vi har ändrat, och sen är det upp till var och en att avgöra om den vill betala eller inte, säger Magnus Sigfusson.
Fastighetskontoret hänvisar till ett beslut fattat av kommunfullmäktige 1981, där det medges att en nämnd kan ta ut avgift för kopiering av allmän handling. Och att lämna ut handlingar digitalt är inte någonting förvaltningarna måste göra. Dock kan det anses vara en god service.

Bättre service
E-delegationen, en kommitté under Näringsdepartementet som hade i uppdrag att driva på e-förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor, har sagt att ”den allmänna serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen kan också tala för att myndigheter ska tillhandahålla information i elektronisk form. Det gäller särskilt på områden där medborgarna tydligt efterfrågar information.”
I ett sista betänkande till it-ministern Mehmet Kaplan skriver kommittén dessutom att ”kontakten med offentlig sektor ska vara så enkel som möjlig för så många som möjligt och allt fler ska använda sig av digitala tjänster. Digitala tjänster är också medel för offentlig sektor att effektivisera och ge en bättre service”.
Annika Bränström var delegationens ordförande.
– Elektronisk hantering är ett modernt sätt att arbeta med information, som ger möjlighet att dela med sig av den på ett snabbt och enkelt sätt. ”Digitalt först” är också en princip EU för fram.
Hon vill inte uttala sig om fastighetskontorets beslut att sluta lämna ut handlingar i digitalt format, eftersom sådant är upp till den utelämnande myndigheten att bestämma.
– Men ”digitalt först” är regeringens principiella ståndpunkt, säger Annika Bränström.
Samtidigt som E-delegationens utredning pågick sågs också regelsystemet över. Då kom förslag, som om de hade gått igenom, hade omöjliggjort fastighetskontorets agerande. Detta genom att likställa digitala handlingar med pappersversionen.
– Men när det steget tas är till sist en politisk fråga, säger Annika Bränström.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Så gör du om du swishat fel

Konsument Gäller ångerrätt på nätauktion och hur gör jag om jag skickat pengar till fel person? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. torsdag 3/9 16:37

DEBATT

"Rädda verksamheterna i Kommersen"

Debatt: Miljöpartiet Nu hotas Cykelköket och Solidariskt Kylskåp i Kommersen vid Masthuggskajen. De måste räddas skriver en rad miljöpartistiska politiker. tisdag 22/9 11:56

KRÖNIKOR

Tjulander: Gör som gymnasieskolan – håll till höger

Krönika. Göteborg Direkt har kartlagt hur gymnasieskolorna hanterar pandemin under skolstarten. Något som vi borde ta efter i samhället i stort menar artikelförfattaren. måndag 14/9 16:45

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11