Foto: Stefan Karlberg/Liseberg

Avgörande om Lisebergs miljardprojekt

Nu avgörs Lisebergs miljardsatsning, Jubileumsprojektet, när kommunstyrelsen i nästa vecka fattar beslut om den reviderade detaljplanen.

  • Publicerad 08:26, 16 aug 2019

FRÄCKA LÖFTET. Thomas Sjöstrand, vd för Jubileumsprojektet höll inte igen när han lovade världens bästa inomhusvattenpark på Liseberg. Foto: Kristian Risenfors

Den 21 augusti fattar kommunstyrelsen beslut om den reviderade detaljplanen för Lisebergs jubileumsprojektet med hotell och äventyrsbad. Om KS och sedan kommunfullmäktige ger grönt ljus kan projektet dra igång på allvar.

– Det kommer kännas skönt när vi har beslutet och det vunnit laga kraft. Det är en viktig pusselbit. Jag tror de klubbar igenom, men sedan kan allt så klart ske i politiken, säger Thomas Sjöstrand, vd för Lisebergs Jubileumsprojekt.

Projektet godkändes först av kommunstyrelsen 2017. Sedan dess har detaljplanen varit på samråd där invändningarna bland annat handlat om risker från järnväg, E6:an och upphävande av strandskydd. Byggnadsnämnden anser att den reviderade detaljplanen är tillräcklig medan länsstyrelsen menar att planen kan komma att granskas om den antas.

Delade åsikter

Jubileumsprojektet har både hissats och dissats från politiskt håll. Kritiken har bland annat handlat om huruvida kommunen ska driva hotell. Liseberg själva menar att de inte ska driva hotell ”på stan”, men att man ska kunna driva hotell i anslutning till parken ”då boendeverksamheten är en väsentlig del av Lisebergs finansiella grund och därmed en förutsättning för att Liseberg även i framtiden ska kunna investera i kärnaffären, det vill säga nöjesparken.”

Sedan det symboliska första ”badtaget” för jubileumsprojektet togs för ett år sedan har stora delar av den gamla växellådsfabriken rivits och en ny parkering för 900 bilar, elbilar och bussar har byggts. Det innebär att parkeringssituationen är säkrad så fort markarbetena drar igång på den plats Lisebergs södra parkering ligger i dag. Men innan dess måste marken saneras.

– Där har det varit allt ifrån garveri till bryggeri tidigare, säger Thomas Sjöstrand.

Lisebergs förhoppning är att kunna komma igång med markarbeten och ledningsomläggningar så snart som möjligt.

– Förutsatt att alla politiska beslut går igenom, säger Thomas Sjöstrand.

I så fall väntas byggstaketen runt arbetsområdet sättas upp under hösten.

Gjort justeringar i planen

I den reviderade detaljplanen lever målbilden med ett upplevelsehotell med 450 rum och äventyrsbad på 20 000 kvadratmeter. Den ursprungliga budgeten håller också, än så länge.

– Vi har vår påse med pengar på strax under två miljarder. Det är den summan vi ska investera inom. Precis som i alla projekt har man behövt göra justeringar allt eftersom. Vi ska bygga rätt kvalitet till rätt pris, säger Thomas Sjöstrand.

I Lisebergs insats ingår bland annat Hotell Heden som Liseberg ska sälja.

– Heden är en del av finansieringen som vi räknat med att få in pengar för eftersom vi inte ska äga Heden på sikt, säger Thomas Sjöstrand.

Du har tidigare utlovat världens bästa inomhusvattenpark. Står du fast vid det, även om ni kan behöva spara ner på saker?

– Det löftet håller fortfarande. Vi har en bra arsenal, ett bra attraktionspaket, säger Thomas Sjöstrand.

Löftet: Blir världens bästa inomhusvattenpark

Valet av attraktioner i vattenparken är redan bestämt. Men vad det blir avslöjas först närmare öppning. Hotellet och vattenparken väntas stå klara mellan år 2021 och 2023.

Lisebergs Jubileumsprojekt beräknas ge

600 000 nya gäster om året till Lisebergs anläggningar.

450 mkr i ökad omsättning per år.

Ytterligare 300 helårsanställda.

Ökat antal gästnätter – 185 000 stycken, varav 130 000 tillfaller övriga hotell i Göteborg.

500 miljoner kronor i turistekonomiska effekter för Göteborg.

Källa: Liseberg

Vi är GBG