Omdebatterad. Första veckorna i oktober hålls huvudförhandling om Västlänken i mark- och miljödomstolen. Foto: Patrik Svedberg/pressbild

Avgörandet: Då lyfter domstolen Västlänken

I oktober prövas Västlänken i mark- och miljödomstolen. Då ska man ta ställning till om Trafikverket får tillstånd att bygga enligt miljöbalken och hur man ska gå tillväga när man gräver, fraktar schaktmassor och leder bort grundvatten. Vi ställde några frågor till rådmannen Göran Stenman.

  • Publicerad 07:15, 27 maj 2017

Vilka parter kommer finnas närvarande på huvudförhandlingen?

– Det beror på vilka som kommer, men jag hoppas till exempel att länsstyrelsen, regionförbundet och olika kommunala företrädare från nämnder i både Göteborg och Mölndal kommer. Sen är det många enskilda och grupper som engagerat sig. Trafikverket kommer att ta upp den största delen av tiden och redogöra för vad man vill göra, sen får rätten och andra ställa frågor och de som vill argumentera för sin sak

När Trafikverket först gjorde sin ansökan till mark- och miljödomstolen så svarade ni med en rad punkter som ni ville ha komplettering på?

– Det är snarare regel än undantag och helt normalt. Det är väldigt mycket man vill göra och vi upplevde att det var svårt att få en samlad bild.

Under maj har ansökan kompletterats av Trafikverket, har ni hunnit gå igenom den?

– Inte mer än skummat, och det är inget jag vill uttala mig om.

Vad är det i detalj som tas upp när Västlänken prövas?

– Vi ska pröva det som ansökan handlar om, och det handlar ju om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som man vill ha tillstånd för.

Kan du nämna några extra kritiska punkter?

– Jag har svårt att göra det. Men det som väcker mest intresse, eller uppmärksamhet, är bortledande av grundvatten. Både under arbetsskedet och driftskedet. Stora delar av Göteborgs innerstad är byggt på lera och ändrar man grundvattennivåerna så uppstår det risk för sättningar. Hur Trafikverket ska hålla grundvattnet i schack utan att det blir några skador är en stor sak i målet.

Skulle mark- och miljödomstolen kunna stoppa Västlänken?

– Det finns aspekter vi ska pröva som åtminstone teoretiskt skulle kunna leda till att man säger nej. Att regeringen sagt ja innebär att det finns en hel del tillåtlighetsregler som faller bort, och har regeringen sagt ja så blir det nästan alltid ett tillstånd men inte i hundra procent av fallen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG