Axel Darvik: "Brist på skolplatser i centrala Göteborg"

Förra årets skolval slutade i ett haveri. Nu är årets skolplaceringar klara. Fler elever har fått en skola de önskat men inte alla. ”Ett steg i rätt riktning” säger Axel Darvik (L).

  • Publicerad 15:05, 25 mar 2021

Axel Darvik (L), ordförande grundskoleförvaltningen. Foto: Liberalerna

Fjolårets skolplaceringar beskrivs som ett stort misslyckande. Många elever fick plats på skolor långt ifrån hemmet och hundratals placeringar hamnade i Skolväsendets överklagandenämnd.

Inför årets skolval genomfördes flera förändringar och nu är skolplaceringarna klara.

Efter skolvalshaveriet: Här är de nya reglerna

Fler elever har fått plats på en skola de önskat men fortfarande inte alla.

Av cirka 10 200 elever har 85 procent fått sitt förstahandsval, alltså en plats i den skola de helst vill gå i. 95 procent får något av sina önskemål.

Förra året var motsvarande siffror 79 respektive 87 procent.

– Det är ett steg framåt men det finns en hel del att göra för att fler ska få en skolplacering de är nöjda med, säger Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande.

Här är skolan som eleverna väljer bort

Han är däremot nöjd med rättssäkerheten kring årets skolval.

– Man har gjort ett gediget arbete med att placeringarna sker enligt regelverket och att det blir så rättvist som möjligt. Men eftersom det är brist på platser, särskilt i de centrala delarna så kommer inte alla få den placering de önskar helst.

Hur kan ni lösa platsbristen?

– Det finns ett behov av att öka kapaciteten i vissa stadsdelar och det kommer vi fortsätta att jobba med. Men det tar tid att bygga nya skolor, särskilt i centrum går det inte snabbt. Det är komplicerat att bygga i den täta staden med de krav som finns på skolgårdar, säger Axel Darvik.

Efter kaoset: Aktiva skolvalet avskaffas

Statistik skolplaceringar (fjolårets siffror inom parentes)

Antal elever: 10 200 (drygt 12 000).

Andel som har önskat skola: 80 % (90 %).

Andel som fått sitt första önskemål: 85 % (79 %).

Andel som fått något av sina önskemål: 95 % (87 %).

Andel som inte fått något av sina önskemål: 5 % (13 %).

Källa: Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad

Visa merVisa mindre