Planen omarbetas. Byggnadsnämnden har beslutat att inte överklaga mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen. Foto: Gabriel Tjulander

Bakläxa för höga hus – detaljplan stoppas

Det blir inga nya bostadshus på den gamla centrumtomten vid Hammarvägen på Näset – åtminstone inte inom den närmsta framtiden. Mark- och miljödomstolen valde att lyssna på grannarna och upphäver nu detaljplanen.

  • Publicerad 05:30, 1 maj 2022

Nu hoppas vi att man tänker om och planerar för en bebyggelse som faktiskt passar in i området.

Kenneth Wikström minns en tid när den lilla centrumytan vid Hammarvägen på Näset blomstrade av liv och rörelse.

– Livsmedelsbutiken var väldigt välbesökt när vi flyttade hit för 33 år sedan. Sedan dess har många mindre affärsverksamheter kommit och gått, men nu var det flera år sedan den sista stängde.

Att något måste göras åt den nedgångna platsen är Kenneth Wikström och grannarna i radhusområdet på Hammarvägen överens om.

Däremot reagerade de starkt på detaljplanen som byggnadsnämnden klubbade igenom i april förra året.

Insyn och skugga

Planen innehöll ett 60-tal lägenheter i huskroppar som skulle bli nästan dubbelt så höga som den nuvarande fastigheten.

I juni skickades en överklagande in till mark- och miljödomstolen.

De hävdade att den planerade bebyggelsen inte passar in i den övriga bebyggelsen, att den höga nockhöjden och stora volymen skulle få en negativ inverkan på radhusområdet, där bland andra Kenneth Wikströms tomtgräns går bara ett par meter ifrån den planerade fastigheten.

De menade också att de skulle få mycket insyn och att de uppskjutande höghusen skulle skugga deras fastigheter.

Bristande hänsyn

Nu har mark- och miljödomstolen beslutat att gå på grannarnas linje och upphäver detaljplanen.

I domen står bland annat att man bedömer att detaljplanen står i strid med flera bestämmelser i plan- och bygglagen.

"Detaljplanen säkerställer inte en god trafikmiljö. Bebyggelsen är inte utformad och placerad på marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan."

"Vidare står också att: "Genomförandet av planen tar inte skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts-, och fastighetsförhållanden."

Planen omarbetas

I måndags var sista dagen att överklaga domstolens beslut, något som byggnadsnämnden i fredags beslutade att man inte kommer att göra.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det främsta skälet till att planen upphävdes är den föreslagna höjden på bebyggelsen.

Därför ska detaljplanen nu omarbetas med en lägre byggnadshöjd.

För Kenneth Wikström känns det som en seger.

– Nu hoppas vi att man tänker om och planerar för en bebyggelse som faktiskt passar in i området, ett likande radhusområde som vårt eller åtminstone en fastighet som inte är högre än den som står där idag.

Vi är GBG