Bakslaget: Fler skadade och döda i göteborgstrafiken

”Vi är långt från målet, alltför många skadas och dödas i göteborgstrafiken.” Det står i trafikkontorets nya uppföljningsrapport av trafiksäkerhetsmålen för år 2016.

  • Publicerad 07:49, 13 nov 2017

Ta bort löv och halka är exempel på vad vi kan jobba med för att minska olyckorna men sen handlar det även om hur cyklisterna tar sig fram och om skyddsutrustning.

I rapporten ingår olyckor med fordon, cyklar och gående. Det är framför allt antal olyckor där fotgängare faller och cyklister i singelolyckor som ökade mest under förra året. Antal bilolyckor och övriga trafikolyckor har däremot minskat.

Under 2016 skadades sammanlagt 891 personer och 15 dödades i trafiken i Göteborg, enligt rapporten. Året innan visar siffror att 682 skadades och sex omkom i göteborgstrafiken.

Dåligt vinterväglag

Fotgängare skadades främst under vintermånaderna januari, februari och november. Enligt rapporten handlar det bland annat om tillfällen med snöoväder då väglaget varit dåligt för gående.

Det är trafikkontoret som ansvarar för gång- och cykelbanorna. Men det finns inga planer på att förbereda eller preparera underlaget mer än förra året.

Vad som inte framkommer i rapporten är att det även finns ett fastighetsansvar.

– Vi har ett fastighetsansvar och 95 procent av trottoarerna är fastighetsägarnas och det är där folk går. Man måste veta bakgrunden till var folk ramlar, säger Erika Åkerblom på trafikkontoret.

Fler cykel- och dödsolyckor

När det gäller cyklister som skadades i singelolyckor nämner skaderapporterna halka, löst grus och ojämnheter som orsaker.

– Vi arbetar med drift och underhåll av gång- och cykelbanor. Ta bort löv och halka är exempel på vad vi kan jobba med för att minska olyckorna men sen handlar det även om hur cyklisterna tar sig fram och om skyddsutrustning, säger Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg på trafikkontoret. 

Dödsolyckorna ökade också under 2016. Men det går inte att dra några slutsatser av det, menar Suzanne Andersson.

– Dödstalen varierar från år till år och det går inte att se några trender. Varje förlorat liv är tragiskt och med nollvisionen som värderingsgrund arbetar vi för att ingen ska förlora livet i trafiken i Göteborg.

Gemensamt ansvar

Att antal trafikolyckor med fordon inblandade har minskat, beror dels på att bilarna har blivit säkrare. Dels på åtgärder med hastighetsdämpningar vid olycksdrabbade platser.

– För att uppnå målen om färre skadade handlar det om ett delat ansvar mellan oss, trafikanterna och exempelvis fordonstillverkarna. Men när någon skadas i göteborgstrafiken har vi ett större ansvar som ansvariga för gatorna, menar Suzanne Andersson.

Hur kommer ni jobba med trafiksäkerheten framöver?

– Vi går in i en ”stad under byggtid”. Då är det viktigt hur vi hanterar byggtransporter och utformningen kring in- och utfarter till byggarbetsplatser. Det kommer vara jätteviktigt hur man utformar det säkert för cyklister och gående. Men det är också viktigt för arbetsmiljön för de som kör tung trafik in och ut på arbetsplatsen, säger Suzanne Andersson.

Läs mer: Framtidens trafikutmaning: Byggtransporter i stadsmiljö

Läs mer: Polisen efter dödsolyckorna i Göteborg: "Sänk farten cyklister"

Dödsolyckor i göteborgstrafiken 2016

Enligt rapporten omkom 13 män och två kvinnor i åldrarna 19-97 år, båda kvinnorna var över 80 år.

De tre cyklister som omkommit är män i konflikt med buss eller tunga fordon.

I personbilsolyckor med dödlig utgång är det singelolycka eller konflikt med annan personbil. Inga barn miste livet i göteborgstrafiken 2016.

Källa: Rapporten - 2016 års uppföljning av trafiksäkerhetsmålen

Trafiksäkerhetsmålen

Målet är att år 2020 ska färre än 75 personer skadas i trafiken och färre än tre omkomma.

I målsiffrorna ingår dock inte fallolyckorna som under 2016 utgjorde 58 procent av antal skadade.  

Källa: Trafikkontoret

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG