Gustav II Adolf med sin bakelse. Foto: Hannes Runelof och Roland Magnusson

Bakverk med minst 150 år på nacken

Som symbol för Göteborg är Gustav II Adolf (möjligen i konkurrens med Poseidon) nummer ett och som stadens grundare står han placerad centralt vid det torg som sedan 1854 bär hans namn.

  • Publicerad 09:58, 6 nov 2019

Mattias Axelsson Foto: Markus Andersson

Den 6 november är väl det närmaste Göteborg kommer en nationaldag även om den idag nog firas i betydligt mindre omfattning än vad som var fallet förr i tiden. 

Att alls uppmärksamma den 6 november var i det förindustriella samhället något helt okänt. Även om “lejonet från Norden” (som han kallades efter härjningarna i Tyskland under trettioåriga kriget) nog fanns med i folks medvetande så krävdes det en framväxande nationalism för att firandet av kungadagar skulle få betydelse. Förlusten av Finland till Ryssland 1809 vid freden i Fredrikshamn kan ses som startskottet för en svensk nationalism och längtan tillbaka till stormaktstiden.

När tvåhundraårsminnet av Gustav II Adolfs död 6 november skulle uppmärksammas 1832 var de nationalromantiska känslorna så långt komna att ett ordentligt firande kunde hållas. Under de kommande årtiondena växte firandet i takt med att nationalismen ökade i betydelse. 

Från GP 1872 rapporterades det t.ex. att “Gustaf Adolfs-dagen utmärkte sig äfven i år efter gammal vana med ruskig väderlek men det oaktadt vimlade stora folkhopar å Gustaf Adolfs torg vid middagstid då musik och sång derstädes utfördes”.

Att fira Gustav Adolf-dagen 6 november var alltså länge något som engagerade de flesta göteborgare. Men under tiden efter andra världskriget minskade intresset för kungar och deras historia. Nationalistiska idéer hamnade på historiens skräphög och det var inte längre rumsrent att hylla en gammal krigarkung.

Något som dock överlevt historiens tand är bakelsen med Gustav II Adolfs nuna på. Exakt när och var den såg dagens ljus vet vi inte säkert. Flera konditorier som Arnholts, Eggers och Bräutigams har alla nämnts som skapare av bakelsen. Troligen började man tillverka Gustav Adolf-bakelser i samband med invigningen av statyn 1854 eller strax därefter. 

Så lyckas du med din Gustav Adolfsbakelse

Om du vill veta hur den ska ätas kan du hämta inspiration från Per Silja som i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning skrev: “En bakelse med Gustav Adolf på, du må i dag högtidligen förtära, den skall dig glädja i november grå och om din goda samhällsanda vittne bära.“